Khả năng ra đời tam giác thương mại tự do Trung-Nhật-Hàn?

Posted on May 14, 2012 by

0


Op-Economica (14-5-2012) — Lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng ý khởi động các trao đổi về việc hình thành tam giác thương mại tự do Trung-Nhật-Hàn (WSJ, 13-5). Một khu vực tự do thương mại mới sẽ hình thành? Nếu có, thì tác động ra sao tới  Việt Nam? Quan hệ thế nào với TPP (Trung Quốc và Hàn Quốc không phải thành viên đàm phán TPP)?

Năm 2011, thương mại giữa ba quốc gia này đạt 690 tỷ USD, con số này năm 1999 là 130 tỷ USD. Nhật và Hàn Quốc đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc trong năm 2011 với số vốn tương ứng là 80 và 50 tỷ USD.

Năm 2010, quy mô của ba nền kinh tế này tương đương 19,7% GDP toàn cầu. Quy mô của North American Free Trade Agreement (NAFTA: Mỹ, Canada và Mexico) là 27,2%. Quy mô của EU là 25,8%.

Advertisements
Posted in: Food for thought