Chứng khoán: Mức vốn hóa thị trường 2013 đạt 31% GDP

Posted on December 12, 2013 by

0


BĐT Chính Phủ, 12-12-2013 — Mức vốn hoá thị trường của Việt Nam năm 2013 đạt khoảng 964 nghìn tỉ đồng, tương đương mức 31% GDP.

Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các chỉ số giá chứng khoán năm nay đều tăng so với cuối năm 2012, trong đó, VN-Index tăng trên 22%, HNX-Index tăng 13%. Sự gia tăng của các chỉ số đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành 1 trong 10 nước có mức độ phục hồi mạnh nhất thế giới.

Mức vốn hoá thị trường năm 2013 cũng tăng so với năm 2012, đạt khoảng 964 nghìn tỉ đồng (tăng 199 nghìn tỉ đồng so với cuối năm 2012), tương đương 31% GDP.

Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 2.578 tỉ đồng, tăng 31% so với năm 2012, chủ yếu là nhờ giao dịch trái phiếu Chính phủ, bình quân giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt 1.257 tỉ đồng/phiên (tăng 90%) và bình quân giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 1.322 tỉ đồng/phiên, tăng nhẹ 1,5% so với năm 2012.

Đáng chú ý, tổng dòng vốn nước ngoài luân chuyển trong năm 2013 vẫn tăng 54% và giá trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỉ USD so với cuối năm 2012. Số tài khoản nhà đầu tư đạt khoảng 1,27 triệu tài khoản, trong đó số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng 55%.

Cũng trong năm 2013, vai trò huy động vốn của thị trường chứng khoán tiếp tục được khẳng định khi tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán tiếp tục tăng, đạt 179 nghìn tỉ đồng, tăng 13% so với năm 2012; trong đó huy động vốn qua cổ phiếu và cổ phần hóa là 17,5 nghìn tỉ đồng, tăng 5% so với năm 2012.

Quy mô huy động vốn qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24 nghìn tỉ đồng (gấp 5 lần so với cả năm 2012). Vốn huy động qua trái phiếu Chính phủ đạt 162 nghìn tỉ đồng, tăng 14% so với năm 2012.


http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/Chung-khoan-Muc-von-hoa-thi-truong-2013-dat-31-GDP/188330.vgp

Advertisements