Qua Đèo Ngang

Posted on May 18, 2014 by

0


Op-Economica, 18-5-2014 — Bài thơ hay sống cùng với lịch sử dân tộc của Bà Huyện Thanh Quan (1805-1848).

Qua Đèo Ngang

– Bà Huyện Thanh Quan

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

deo-ngang

Advertisements