Thăng Long thành hoài cổ

Posted on May 18, 2014 by

0


Op-Economica, 18-5-2014 — Bài thơ này theo ghi chép làm sau năm 1802, lúc Gia Long đã lên ngôi. Kinh đô dời chuyển về Huế.

Tác giả hoài nhớ những ngày tháng huy hoàng của Thăng Long. Xem như bài thơ tả, thì cố đô Thăng Long lúc này trở nên hoang tàn.

Thăng Long thành hoài cổ

Bà Huyện Thanh Quan (1802)

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Ðến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

thang-long

Advertisements