Bài bình luận monograph về quản trị và nhà quản trị thời Đổi Mới

Posted on June 2, 2014 by

0


Op-Economica, 2-6-2014 — Đây là bài bình một trong số ít sách về quản trị ở Việt Nam thời Đổi Mới, xuất bản bởi NXB lớn uy tín Routledge (Taylor & Francis) của Anh Quốc.

Chi tiết về cuốn sách:

MANAGERSMANAGERS AND MANAGEMENT IN VIETNAM: 25 Years of Economic Renovation (Doi Moi). By Vincent Edwards and Anh Phan. Routledge Studies in the Growth Economies of Asia, 114. London; New York: Routledge, 2013. xx, 130 pp. (Tables, figures.) US$145.00, cloth. ISBN 978-0-415-58459-3.

ManagersVNCó thể thấy là cuốn sách khá đắt, Barnes and Noble bán 145$ mà chỉ có khoảng 110 trang. (Giá này cản trở người mua).

Bài bình sách sau đây (file pdf lấy từ IngentaConnect), đăng trên tạp chí Pacific Affairs có uy tín hàng đầu về nghiên cứu địa chính trị-kinh tế, và đánh giá/bình sách hàn lâm(*). Mỗi số Pacific Affairs xuất bản 40-45 bài bình luận sách.

Vuong, Q. H. (2014). [Book Review/Critique de livre] Managers and Management in Vietnam: 25 Years of Economic Renovation. Pacific Affairs, Vol. 87(2), pp. 378-80 (June 2014).


(*) Ấn phẩm này được xuất bản liên tục từ năm 1928 và nằm trong danh mục Social Sciences Citation Index (SSCI) và là một trong số những tạp chí hàn lâm đầu tiên được chọn lọc lưu trữ tại JSTOR. Tạp chí có IF 1.077 (xếp hạng 5 trên 65 các tạp chí nghiên cứu về các khu vực toàn cầu).

Advertisements