Nhóm nghiên cứu i2Metrix tiếp tục có công trình KH được chấp thuận công bố quốc tế

Posted on July 29, 2014 by

5


Op-Economica, 29-7-2014 — Công trình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với hệ thức độ đo năng lực đổi mới-sáng tạo i2Metrix, có tựa đề là “Making creativity: The value of multiple filters in the innovation process.” Tạp chí chấp nhận đăng là International Journal of Transitions and Innovation Systems (IJTIS) của nhà xuất bản Inderscience Publishers.

* Liên quan: Công trình mới xb của nhóm i2Metrix về ‘lời nguyền tài nguyên’ và năng lực innovation. (URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MRR-12-2012-0265)

Hai tác giả của công trình mới – TS Vương Quân Hoàng (Quan Hoang Vuong) và TS Nancy K. Napier (Mỹ) – cũng là những người đầu tiên phác họa nên chân dung hệ thống độ đo i2Metrix qua những nét nguệch ngoạc của những nghiên cứu chung kể từ năm 2011.

Inderscience Publishers_ IJTIS_50541 accepted

Điều mới mẻ và ý nghĩa chính của nghiên cứu nói trên là việc hai tác giả chứng minh sự tồn tại của hệ thống gọi là “cơ chế đa tầng lọc thông tin” tổng quát trong các tổ chức, và mô tả lô-gich vận hành của cơ chế. Cơ chế này đặc biệt hữu ích và đóng vai trò bao trùm trong quá trình hình thành nên các ý tưởng mới và gạn lọc để dẫn đến các quyết định đổi mới sáng tạo của tổ chức.

Cơ chế này chứa 3 thành phần lõi:

  1. Phương pháp đi đến giải pháp (Aha!Moment);
  2. Nhận biết đột biến hữu ích dựa trên dòng thông tin nhanh và đánh giá giá trị (Serendipity); và
  3. Hệ thống kỷ luật 3D.

Trong đó 3D là nguyên lý bao trùm, có mặt thường xuyên và làm mang đặc trưng hệ thống (không có nó, không kiến tạo nên hệ thống). Thông tin cũng được hiểu theo 3 phạm trù: Thông tin có ích nói chung, dữ liệu có thể nhận dạng thống kê, và những thông tin chứa giải pháp sơ khởi, hữu ích, nhưng chưa hoàn chỉnh.

Các yếu tố nói trên dựa trên lô-gich lọc để kiến tạo nên một hệ thống lọc đa tầng tồn tại ngẫu nhiên hoặc có chủ đích trong các tổ chức. Đôi khi chúng tồn tại độc lập với sự nhận thức của lãnh đạo tổ chức, chủ doanh nghiệp.

Công trình này có tính mới rất cao. Vì vậy, mặc dù được đánh giá cao bởi các biên tập viên của tạp chí cũng như các phản biện kín về tính hữu ích, đột phá, bản thảo đã trải qua 16 tháng thẩm định, sửa đổi, tái thẩm định, với 5 lượt ý kiến bình duyệt, phản biện và chỉ trích khoa học, trước khi được chấp nhận đăng tải chính thức.

©2013 Op-Economica - Có vẻ như có trứng chim bên trong tổCác khái niệm mới như “creative quantum”, “serendipity diagram”, 3D mult-filters system… cũng lần đầu tiên được giới thiệu hoàn chỉnh và trong một thể thống nhất trong bài.

Việc được chấp nhận công bố là một liều thuốc bổ rất mạnh cho i2Metrix, vì nó giúp củng cố nền tảng khoa học, và tăng cường độ sâu các khía cạnh nghiên cứu sau 16 tháng thẩm định, chỉnh lý, bổ sung, với nhiều yêu cầu hóc búa, khắt khe về hàn lâm tới mức có lúc chúng tôi tưởng như đã không thể vượt qua được sự thách thức của các giáo sư đồng nghiệp quốc tế.

Công trình đang được chỉnh sửa bản cuối để xuất bản chính thức.

Sự hân hoan với tin vui công bố công trình này có thể sánh tương đương với việc tìm ra tổ chim sâu có 3 chú mới nở ngày hôm qua ở Hang Chẫu, theo tính toán của các chuyên gia độ đo i2M tại DHVP Research. (Phương pháp: Hồi quy độ sung sướng.)

Anh Chẫu kính báo Làng Ộp (pdf: Inderscience Publishers_ IJTIS_50541 accepted).

Hà Nội, 29-7-2014.

Advertisements
Tagged: