Nền khoa học của Vương Quốc Bỉ (Belgium), 2009-2013

Posted on July 31, 2014 by

0


ScienceWatch; Jul 2014 — Hãng Thomson Reuters và hệ thống dữ liệu khoa học bao trùm toàn cầu Web of Science/Web of Knowledge đánh giá về tỷ trọng ảnh hưởng của nền khoa học Vương Quốc Bỉ (bao gồm cả tự nhiên, xã hội) qua giai đoạn 5 năm (2009-2013).

Kết quả hết sức ấn tượng với quốc gia Tây Âu bé nhỏ – vẫn được mệnh danh là Thủ đô EU – chỉ có chưa đầy 11 triệu dân. Đánh giá này rất toàn diện, qua 21 lĩnh vực khoa học chủ chốt, đại diện tiêu biểu cho một nền khoa học.

Đồng thời, các chỉ số thống kê cho thấy khoa học Bỉ có mức độ ảnh hưởng trong 21 lĩnh vực này đều cao hơn mặt bằng chung toàn cầu, tính thông qua hệ số trích dẫn, chênh lệch thể hiện bằng phần trăm (%).

Các số liệu cung cấp dưới đây được rút ra từ tập dữ liệu có tên gọi Thomson Reuters InCites, là một tập con của hệ thống lừng danh Web of Science (ngày nay đang cạnh tranh quyết liệt với Scopus để bảo tồn ngôi vị số 1 bị Elsevier thách thức).

Lĩnh vực % xuất bản phầm xuất xứ từ Bỉ Số ấn phẩm từ Bỉ Ảnh hưởng so sánh tương đối với mức trung bình của thế giới (%)
Khoa học không gian 2.92 1,954 +41
Miễn dịch học 2.11 2,388 +25
Tâm lý/tâm thần học 1.98 3,395 +26
Khoa học cây trồng và vật nuôi 1.87 6,030 +39
Kinh tế học và quản trị 1.78 2,054 +9
Vi sinh 1.71 1,546 +29
Dược phẩm 1.65 2,821 +45
Khoa học nông nghiệp 1.61 2,910 +49
Khoa học thần kinh và hành vi 1.61 3,675 +21
Y học điều trị 1.60 18,884 +91
Môi trường/sinh thái 1.56 2,913 +25
Sinh học phân tử và gien 1.55 3,025 +48
Các khoa học xã hội 1.50 5,704 +19
Tỷ lệ % chung, tính cho tất cả các lĩnh vực: 1.45
Khoa học máy tính 1.44 2,107 +10
Vật lý 1.34 7,250 +49
Khoa học địa cầu 1.33 2,476 +49
Sinh học và hóa sinh 1.31 4,210 +32
Toán học 1.14 2,144 +15
Hóa học 1.13 7,717 +31
Khoa học vật liệu 0.84 2,652 +36

Trong giai đoạn 5-năm (2009-2013), Thomson Reuters đưa vào lưu trữ 93.848 công trình khoa học có ít nhất một tác giả ghi địa chỉ tại Bỉ. Trong số các công trình trong dữ liệu này, tỷ trọng cao nhất nằm trong các lĩnh vực như khoa học không gian, miễn dịch học và tâm lý/tâm thần học.

Tiếp theo, số liệu cũng chỉ ra rằng ảnh hưởng khoa học của các đóng góp từ học giả Bỉ – thể hiện qua hệ số trích dẫn trên bài – của lĩnh vực không gian cao hơn 41% so với mặt bằng thế giới (13.5 trích dẫn cho mỗi bài từ Bỉ so với mức trung bình thế giới là 9.61 lần).

Lĩnh vực cho thấy ảnh hưởng vượt trội của khoa học Bỉ so với thế giới là Y tế điều trị, cao hơn mức trung bình tới +91%! Ba lĩnh vực khác cũng cho thấy ảnh hưởng lớn vượt trội của khoa học Bỉ là khoa học nông nghiệp, vật lý và các khoa học địa cầu, hơn trung bình +49%.

Atomium monument Brussels

Atomium monument Brussels

* Nguồn thông tin: Thomson Reuters Web of Science

* Liên quan:

Advertisements