Quang cảnh thiên nhiên đường về HC

Posted on September 3, 2014 by

1


Op-Economica, 3-9-2014 — Thiên nhiên Việt Nam mọi miền đều tươi đẹp. Vốn dĩ xưa nay vẫn thế. Vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2014, chúng tôi rong ruổi đi về Sơn Tây. (Xem thêm: Thong thả tưới cây xem cá HC 1-9.)

Quang cảnh càng đẹp hơn vì đường vắng, trời không mưa không nắng. Cây hai bên đường xanh tươi sau những đợt mưa đầu mùa thu. Xe đi qua các cung đường Láng Hòa Lạc, rồi sang Quốc Lộ 21, tới gần Sơn Tây thì rẽ vào đường đi Khoang Xanh-Suối Tiên.

Láng-Hòa Lạc

Đường Đại lộ Thăng Long vắng vẻ.

 photo 2014-09-02_langhoalac.jpg

Sắp tới lối rẽ phải sang đường QL 21 hướng Sơn Tây

 photo 2014-09-02_reduong21.jpg

QL 21

 photo 2014-09-02_ql21-2.jpg

 photo 2014-09-02_ql21-3.jpg

 photo 2014-09-02_ql21-7.jpg

Chim dạy sớm bắt được sâu…

 photo 2014-09-02_ql21earlybirdcop.jpg

Đường rẽ vào Kim Sơn

 photo 2014-09-02_kimson-2.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-5.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-8.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-10.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-11.jpg

Đồng xanh là chốn đây

 photo 2014-09-02_kimson-14.jpg

Tiến vào gần Hang Chẫu

 photo 2014-09-02_kimson-13.jpg

Cung đường vòng ‘nhẹ’

 photo 2014-09-02_kimson-15.jpg

Màu xanh phủ kín trời

 photo 2014-09-02_kimson-16.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-17b.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-18.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-19.jpg

Gần lắm rồi

 photo 2014-09-02_kimson-20.jpg

Vào ngõ nhỏ, đường làng…

 photo 2014-09-02_kimson-21.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-21b.jpg

 photo 2014-09-02_kimson-22b.jpg

Hang Chẫu đây rồi…

 photo 2014-09-02_hc1.jpg

 photo 2014-09-02_hc2.jpg

 photo 2014-09-02_hc5.jpg

 photo 2014-09-02_hc6.jpg

Thu Trang, Hà My trò chuyện trong lúc trời mưa. Ngồi dưới bếp.

 photo 2014-09-02_hc4.jpg

Nhìn ra thấy cây na đang lớn nhanh như thổi.

 photo 2014-09-02_hc3.jpg

Gà lai chọi. Săn chắc. Chạy cả ngày không mệt.

 photo 2014-09-02_gachoi2.jpg

 photo 2014-09-02_gachoi1.jpg


©2014 Hang Chẫu 1-9-2014

Advertisements