Quyền lực mềm và quá trình tái cân bằng của Mỹ với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Posted on September 16, 2014 by

0


16-9-2014(Vietbuzz.org) — Đó là tựa của một nghiên cứu – trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp – đưa lên lưu trữ điện tử của Victoria University of Wellington (New Zealand).

Báo cáo gồm 4 chương chính, tổng độ dài 70 trang (không phải quá dài) và có những thông tin đáng chú ý, thể hiện nhiều công sức tìm tòi và kết nối mạch logic.

Ở cuối nghiên cứu, tác giả tạo độ nhấn về ‘smart power’ và cho rằng, các chính sách chỉ làm với các nguyên thủ quốc gia trong khu vực có lẽ không đủ. Sự tin cậy của cộng đồng cư dân các quốc gia trong vùng với các chính sách của Mỹ mới quyết định được số phận của chính sách tái cân bằng chiến lược.

Có thể download báo cáo này dưới đây.

* Download (pdf):

Pham Thu Linh (2014). Soft power and the United States’ strategic ‘rebalancing’ to the Asia-Pacific region. Thesis for the degree of Master’s in International Relations. Victoria University of Wellington.

Advertisements
Posted in: Food for thought