Định kiến trong công bố xuất bản phẩm khoa học xã hội

Posted on September 19, 2014 by

0


Op-Economica, 19-9-2014 — Bài này mới toanh của Science 19 September 2014 vol 345, issue 6203. [DOI:10.1126/science.1255484]

Các tác giả cung cấp bằng chứng về thực tế một số lượng lớn công trình KH xã hội có chất lượng tốt đã không được công bố do kết quả về mặt thống kê không “significant”.

Bài (pdf): Science-2014-Franco-1502-5.

2014-09-19_pub_bias

Advertisements