Cắt lớp thời gian 10 năm

Posted on September 30, 2014 by

2


Op-Economica, 30-9-2014 — Cắt lớp thời gian để thấy trẻ con lớn lên…

Thu Trang Paris 2002

Disney Land Paris 2001

Disney Land Paris 2002

Thu Trang Bruxelles (sân trường ĐHTH Bruxelles ULB) 2001

ULB Old Building

ULB Old Building 2001

Hà My – Thu Trang 2004

Chị em

Chị em

Sans Francisco – cả nhà 2014

2014-06-17 Sanfo 2014BSU 2014

Cầu cả nhà đã đứng nhiều năm về trước (mới sơn lại)

Cầu cả nhà đã đứng nhiều năm về trước (mới sơn lại)

Hai chị em (downtown Boise)

Chơi với chú Husky hiền lành

Chơi với chú Husky hiền lành

Đi xem Shakespeare Festival 2014

Sinh hoạt văn hóa với các gia đình Mỹ

Sinh hoạt văn hóa với các gia đình Mỹ

Giờ bia của người lớn Stanley 2014 (ID):

2014-06-22 beer Stanley 20142014-06-22 Anh Chau

Advertisements
Posted in: Ký ức