Bình sách Việt Nam

Posted on October 8, 2014 by

0


Op-Economica, 8-10-2014 — Tạp chí quốc tế Pacific Affairs (website http://www.pacificaffairs.ubc.ca) của University of British Columbia (Canada) mới đăng tải bài bình luận sách của Dr. Quan Hoang Vuong (Université Libre de Bruxelles).

* Vuong, Q. H. (2014). [Book Review/Critique de livre] Managers and Management in Vietnam: 25 Years of Economic Renovation. Pacific Affairs, Vol. 87(2), pp. 378-80 (June 2014).

2013-12-14_PacificAffairsCover

Pacific Affairs là tạp chí học thuật/nghiên cứu lâu đời (ra đời từ năm 1928) về các vấn đề địa chính trị, địa kinh tế khu vực Thái Bình Dương, có uy tín rất lớn. Hiện Pacific Affairs nằm dưới sự bảo trợ học thuật của trường đại học University of British Columbia; tạp chí này nằm trong danh mục của JCR và ISI.

Pacific Affairs cũng lưu trữ trong JSTOR và mạnh về bình sách. Mỗi số (hàng quý) họ sử dụng một lực lượng chuyên gia đông đảo từ khắp thế giới để bình các cuốn sách mới xuất bản trong vòng 2 năm trở lại; một ví dụ: JSTOR Pacific Affairs Vol. 81 no. 4 (2008-2009). Nhờ đó, sau gần 90 năm, họ đã giành được uy tín vững chắc, tạo độ tin cậy trong giới chuyên gia hàng đầu thế giới.

Advertisements