Ảnh hưởng ngày càng mạnh của các tạp chí không thuộc nhóm “tinh túy”

Posted on October 10, 2014 by

1


Op-Economica, 10-10-2014 — Đây là một nghiên cứu hiện đang là working paper của Google, “treo” trên arXiv. Do Google Scholar Blog giới thiệu, tò mò tôi tìm đọc và thấy khá thú vị.

Có mấy kết luận đáng chú ý như sau:

Trong giai đoạn 1993-2013, các tạp chí không thuộc nhóm “tinh túy” đỉnh cao ngày càng có hệ số ảnh hưởng qua trích dẫn lại tác phẩm công bố tăng lên vững vàng. Mặc dù các ấn phẩm tinh túy vẫn xuất bản một tỷ trọng công trình có ảnh hưởng lớn khá cao, nhưng cũng những tác giả có ảnh hưởng nay cũng sẵn sàng lựa chọn các ấn phẩm khác, không nhất thiết thuộc nhóm tinh túy, để xuất bản công trình. Mức tăng ảnh hưởng của các tạp chí “nhóm dưới” đã tăng 64%. 4/9 lĩnh vực lớn cho thấy ít nhất 1/3 số các tác phẩm có ảnh hưởng được xuất bản ở các tạp chí không được coi là tinh túy-đỉnh cao.

Chỉ số trích dẫn cho các tác phẩm xuất bản ở tạp chí “chiếu dưới” cũng đang tăng lên ổn định. Tổng trích dẫn tăng từ tỷ trọng 27% năm 1995 lên 47% năm 2013. 6/9 lĩnh vực khoa học có ít nhất 50% số trích dẫn công trình thuộc về nhóm tác phẩm công bố trên các tạp chí “chiếu dưới”.

Lý do căn bản nhất là do hệ thống công nghệ thông tin giúp tiếp cận các tác phẩm khác nhau đều tương đối dễ dàng như nhau, và ưu thế của các hệ thống lớn về độ bao quát nay không còn vượt trội nữa.

Bài download (pdf): arXiv.1410.2217.

2014-10-10_Rise of the Rest

Các tác giả tránh một chuyện – có thể ngại bị cho là tự phụ, tự ca ngợi mình – đó chính là sự xuất hiện và sức mạnh của Google Scholar. Thực sự, các nhà khoa học – nhất là ở các nước nghèo – đặc biệt biết ơn sự ra đời của Google Scholar và gần đây nhất là Google Scholar Metrics.

Advertisements