Nobel kinh tế 2014 gọi tên Jean Tirole

Posted on October 13, 2014 by

0


Op-Economica, 13-10-2014 — Cập nhật nhanh sự kiện mùa Nobel cho làng Ộp. Giáo sư Pháp Jean Tirole (sinh năm 9-8-1953, Troyes, France) được giải thưởng Nobel về kinh tế 2014.

Giải thưởng này – tên gọi chính thức là “The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel” – vừa được công bố xong.

tirole_postcardNơi giảng dạy/nghiên cứu hiện tại: Toulouse 1 Capitole University, Toulouse, France.

Trang lý lịch nghiên cứu của GS Tirole trên Google Scholar: Click vào đây. Liếc là choáng liền về mức độ ảnh hưởng ghê gớm của ông này.

2014-10-13_citationsTrong danh sách đồng tác giả với Tirole tôi có gặp một cái tên quen: Mathias Dewatripont. GS Dewatripont là nhà nghiên cứu kỳ cựu của Université Libre de Bruxelles, có một thời kỳ là Trưởng khoa Các bộ môn khoa học xã hội, kinh tế và chính trị. Thoáng trang Google Scholar của ông cũng thấy ít nhất 5 bài ông viết chung với Tirole có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu. GS Dewatripont hiện còn có đại trọng trách là Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Bỉ. (“De mai 2011 à fin mai 2014, il fut directeur de la Banque nationale de Belgique. Depuis le 1er juin 2014, il en est le Vice-Gouverneur.”)

Prize motivation: “for his analysis of market power and regulation”

Professor Tirole is asked how his work can be used to keep a web giant like Google in check.

Tirole explains that his team have shown is that the antitrust economics of such markets, such as web search or credit/debit card supply, are different from other economies.

Often you have prices that are way below cost — as a customer you get a very good deal from Google, while advertisers, pay a lot, Tirole explains.

In the credit card industry, Merchants pays a lot, and cardholders get a lot.

The danger comes when you see predatory, or antitrust pricing, says Tirole, who breaks away to apologise if he’s “speaking too fast with the emotion.”

No no, carry on, sir

Such industries have a natural tendancy to become a monopoly, which is not itself a bad thing as long as it’s possible for more dynamic firms to replace them. Regulators need to make sure that can happen, Tirole adds.

(The Guardian, 6.26PM Oct 13, 2014)

Đồng nghiệp Toulouse đang chúc mừng GS Tirole:

2014-10-13_Toulouse_colleaguesGia đình tôi cũng có niềm vui riêng trong vụ Tirole này. Cả hai con gái đều học song ngữ Pháp từ lớp 1, và cô lớn chẳng mấy tốt nghiệp tú tài Pháp ngữ quốc tế (hiện lớp 11), và đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc tiếng Pháp. Mỗi thành tựu của khối francophone đều khiến chúng tôi có niềm vui rất mới.

Advertisements