Đừng ốm, nếu phải ốm hãy là bệnh nhân giầu

Posted on October 14, 2014 by

2


Op-Economica, 14-10-2014 — Với mẫu dữ liệu khảo sát 330 bệnh nhân đầu tiên, nhóm nghiên cứu quyết định sẽ viết bản thảo nghiên cứu đầu tiên, sau khi thu được các kết quả tính toán rất thuận lợi và có ý nghĩa đáng kể cả về nhận thức lẫn ngụ ý chính sách.

Nhóm nghiên cứu do TS Vương Quân Hoàng chịu trách nhiệm chính, và có các thành viên: TS. Dolly Samson, TS. Nancy K. Napier, TS. Kirk Smith và Nghiêm Phú Kiên Cường.

Tên nghiên cứu tạm đặt (và khả năng lớn sẽ giữ nguyên) do Vương Quân Hoàng đặt và Dolly Samson “tinh chỉnh”: “Be rich or don’t be sick: an analysis of Vietnamese patients survey 2014”

Một vài hình ảnh trang trí, gợi ý:

boxplot.Income.Spent.p330 bubbleplot.p330ahist.Age.p330 hist.Days.p330 hist.Income.p330 hist.Senv.p330scatterplot3d(Dcost,Days,Spent).p330plot(Burden,InsL2).p330Các tính toán khoa học cơ bản đã hoàn tất… Hẹn ra mắt khi bản thảo hoàn thành.

Trân trọng cảm ơn những người đã giúp đỡ chúng tôi trong công việc thu thập dữ liệu nghiên cứu: Đậu Thúy Hà, Nguyễn Phạm Mười, Lê Thị Nga.

Advertisements