UB Kinh tế QH: Bội chi ngân sách hơn 7%

Posted on October 20, 2014 by

2


20-10-2014 (Vietnamnet) — Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 và 4 năm 2011-2014; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 của UB Kinh tế của QH vừa được công bố có một số điểm đáng chú ý:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân dự kiến đạt khoảng 5,67%/năm, thấp so với chỉ tiêu tăng trưởng bình quân theo kế hoạch (6,5% – 7%).

– Chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước trong 4 năm qua là 5% GDP, nếu cộng với 85 nghìn tỷ trái phiếu Chính phủ thì mức bội chi đã lên đến hơn 7%, trong khi Nghị quyết của QH đến năm 2015 bội chi ngân sách đạt dưới 4,5% GDP (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ).

– Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2014 là 30,1% GDP, kế hoạch năm 2015 là 28% và dự báo 5 năm là 30,1%, quá thấp so với kế hoạch.

– Tỷ lệ thất nghiệp chung giảm nhưng thực chất là do lao động ở khu vực chính thức phải chuyển sang làm việc trong khu vực phi chính thức, nhiều lao động thiếu việc làm, không có việc làm thường xuyên, thu nhập thấp và thiếu ổn định. Năng suất lao động xã hội thấp và có xu hướng tăng chậm lại.

– Việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng còn thấp, khoảng 17% so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại, năm 2013 là 3,61%, cuối tháng 5/2014 là 4,07% và đến tháng 7/2014 là 4,17%. Tiến độ giải quyết nợ xấu của Công ty mua bán nợ xấu (VAMC) còn chậm.

Ngoài ra UB kinh tế QH nhận định tình hình kinh tế – xã hội năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, nổi lên là vấn đề tổng cầu suy giảm, chỉ số hàng tồn kho tăng 13,4%, cao hơn so với 2013. Số DN phá sản, giải thể, ngừng hoạt động vẫn lớn.

Đặc biệt, UB Kinh tế cho rằng, việc cân đối ngân sách nhà nước hiện rất khó khăn, đã phải sử dụng hết các tiềm lực tài chính công; huy động nguồn trái phiếu Chính phủ ở mức cao và cả việc sử dụng bội chi để bù đắp chi thường xuyên, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho năm nay mà sẽ không đủ vốn đầu tư bố trí phục vụ tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Advertisements
Posted in: Food for thought