Tĩnh lặng

Posted on October 23, 2014 by

4


Op-Economica, 23-10-2014 — Một lúc nào đó, ta có thể nhận ra tĩnh lặng không phải là phạm trù của âm thanh, độ ồn, mà thuộc về không gian và tâm hồn.

Hoa rau muống cuối mùa.

 photo 2014-10-23_08-44-17_586_zpsb371ed3e.jpgKhế chờ chín.

 photo 2014-10-23_08-46-13_981_zps6eda2a76.jpg

 photo 2014-10-23_08-46-02_687_zps932a729a.jpg

2014-10-23_khe2

Cây bỏng (thuốc)

 photo 2014-10-23_09-00-36_710_zps9809b634.jpgĐám dây leo cây củ mỡ.

 photo 2014-10-23_08-46-30_578_zpsc2412dd0.jpgChâu chấu.

 photo 2014-10-23_08-52-31_638_zps909fab51.jpgGốc sắn bon chen.

 photo 2014-10-23_08-55-44_649_zpsc2279d8b.jpgMột cây sấu lớn trong vườn Chẫu

 photo IMG_20141021_153241_zpsb9e7d48d.jpgBảo vệ bụi tre, nguồn măng tương lai.

 photo IMG_20141022_155240_zps22911d74.jpg“Quy hoạch”

 photo IMG_20141022_155221_zpsf37de3ff.jpg

Chiến lợi phẩm

2014-10-23_thuhoachRau về phố.

 photo 2014-10-23_11-13-25_738_zpsc2bc7069.jpgVài hình ảnh khác lưu lại để sau này so sánh

2014-10-23_nuoichim 2014-10-23_rau 2014-10-23_vuon2 2014-10-23_vuonchau

Advertisements