Cập nhật: Tổng tài sản và vốn điều lệ các NHTM Việt Nam T10-2014

Posted on October 29, 2014 by

3


29-10-2014 (VF) – Theo Reuters tổng hợp, Vietinbank tiếp tục là NHTM có tổng tài sản lớn nhất trong khối NHTM cổ phần. Theo sát NH này là BIDV và Vietcombank. Đối với khối NHTM cổ phần không có cổ phần đa số thuộc về Nhà nước, SCB, MB và Sacombank là những đơn vị hàng đầu.

Ở vị trí cuối bảng, MDBank khiêm tốn với hơn 6.400 tỷ đồng tổng tài sản, nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của đối tác mà NH sẽ sáp nhập trong thời gian tới – Maritime bank – với tổng tài sản trên 107.114 tỷ đồng.

Cập nhật đến (tháng/năm) Tài sản (tỷ đồng) Vốn điều lệ (tỷ đồng)
NHTM Nhà nước
Agribank T3-2014 729.563,40 28.722
NH phát triển Việt Nam (VDB) T12-2012 291.700,90 12.311
NH Chính sách XH Việt Nam T09-2014 136.163,00 10.000
NHNN Việt Nam 10.000
NH Hợp tác VN (Coorperative Bank) T12-2012 14.871,20 3.000
NHTM cổ phần tư nhân
VietinBank T09-2014 630.000,00 37.234
BIDV T6-2014 579.021,80 28.112
Vietcombank T6-2014 504.432,10 26.650
Military Bank T6-2014 188.570,30 11.256
NHTM CP Sài Gòn       (SCB) T6-2014 202.464,00 12.295
ACB T6-2014 177.454,10 9.377
Sacombank T6-2014 178.938,80 12.425
Technological & Commercial Bank T6-2014 171.081,10 8.878
Eximbank T6-2014                  132.063,70 12.355
VPBank T6-2014 135.137,20 6.347
Sahabank T6-2014 140.610,60 8.866
Maritime Bank   (MSB) T12-2013 107.114,90 8.000
NHTM CP Đại chúng       (PVcomBank) T6-2014 94.808,30 9.000
Lien Viet Post Bank             (LPB) T6-2014 82.807,40 6.460
Dong Nam A Bank             (SeABank) T12-2013 79.864,40 5.466
Dong A Bank                     (DAB) T6-2014 78.546,20 5.000
Phuong Nam Bank       (Southern Bank) T12-2013 77.558,00 4.000
NH Quốc tế Việt Nam (VIBBank) T3-2014 77.085,00 4.250
HDBank T3-2014 76.279,60 8.100
NHTM CP Đại Dương         (Ocean Bank) T6-2014 68.783,30 4.000
An Binh Bank                 (ABBank) T6-2014 59.708,20 4.798
Bac A Bank         (North Asia Bank) T8-2014 53.980,00 3.700
Mekong Housing Bank             (MHB) T12-2013 38.410,00 3.369
TPBank T12-2013 32.088,00 5.550
NHTM Dầu khí toàn cầu         (GP Bank) T9-2011 32.000,00 3.018
Nam Viet Bank             (Navibank) (National Bank) T6-2014 35.072,30 3.010
Phuong Dong Bank         (Oricombank) T6-2014 30.827,40 3.234
Nam A Bank         (South Asia Bank) T6-2014 33.733,00 3.000
NH Xây dựng Việt Nam T12-2011 27.171,30 7.500
Viet A Bank                     (VAB) T6-2014 26.564,00 3.098
Petrolimex Group Bank       (PG Bank) T6-2014 21.433,90 3.000
Kien Long Bank T9-2014 19.326,00 3.000
NH Bản Việt T6-2014 23.998,60 3.000
Vietnam Thuong Tin Bank   (Vietbank) T12-2012 16.844,70 3.000
Bao Viet Bank T12-2013 16.800,00 3.150
Saigon Cong Thuong Bank (Saigonbank) T6-2014 14.960,20 3.080
Me Kong Development Bank   (MD Bank) T12-2013 6.437,10 3.750
NH 100% vốn nước ngoài
HSBC Bank (Vietnam) Ltd T12-2013 66.660,80 3.000
ANZ Bank (Vietnam) Ltd T12-2013 37.192,70 3.200
Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd T12-2012 24.071,70 3.000
Shinhan Vietnam Bank Ltd T12-2013 29.677,30 4.547
Hong Leong Bank Vietnam Ltd T12-2013 5.976,60 3.000
  • Vốn điều lệ mục tiêu:
Vốn điều lệ mục tiêu (tỷ đồng)
Agribank 31.000
Vietcombank 26.650
Military Bank 15.500
Sacombank 14.382
Eximbank 13.591
Saigon Commercial Bank 13.584
ACB 12.377
Sahabank 11.082
HSBC bank Vietnam 7.528
SeABank 7.466
VP Bank 7.323
Lien Viet Post Bank 6.647
Dong A Bank 6.000
VIB 5.500
Ocean Bank 5.350
Bao Viet Bank 5.200
National Bank (NCB) – NH Nam Việt 4.510
Southern Bank 4.500
Nam A/Oricombank/Saigonbank 4.000
MHB 3.800
Bac A 3.700
Kien Long 3.600
Viet A 3.500

* Nguồn: Reuters, 17-10-2014

Theo NHNN, đến 31-8, lượng thẻ do 52 tổ chức phát hành của cả nước đạt trên 74 triệu thẻ với khoảng 490 thương hiệu, hầu hết là thẻ ghi nợ (chiếm gần 92%), còn lại là thẻ tín dụng (chiếm gần 4%) và thẻ trả trước (trên 4%). Hệ thống cũng đã có trên 16.000 máy giao dịch tự động (ATM) và khoảng 153.200 thiết bị chấp nhận thẻ (P.O.S) được lắp đặt trên toàn quốc. Trong đó, thẻ nội địa đạt gần 66,5 triệu (chiếm gần 90%), thẻ quốc tế đạt trên 7,5 triệu thẻ (chiếm trên 10%) (VnExpress, 27-10).

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng lượng trái phiếu mà các NHTM đang nắm giữ chiếm khoảng 7% tổng tài sản của toàn hệ thống (TCTC, 27-10).

Advertisements
Posted in: Food for thought