Danh mục ấn phẩm toán học của AMS

Posted on November 3, 2014 by

0


Op-Economica, 3-11-2014 — AMS thường xuyên cập nhật danh mục ấn phẩm tham khảo dành cho các nhà toán học.

Danh mục dưới đây được cập nhật năm 2012, trong đó Việt Nam có 2 ấn phẩm lâu đời được đưa vào rất đàng hoàng, chứng minh sự hiện diện hiên ngang của nền toán học Việt Nam.

Đó là các tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica và Vietnam Journal of Mathematics.

American_Mathematical_SocietyThực ra đây là danh mục các tên viết tắt của các ấn phẩm khoa học. Nhưng vì viết tắt còn phổ biến hơn cả viết đầy đủ, nên dùng nó là reference cũng tốt chán!

Hy vọng có ích cho người cần tìm hiểu thông tin liên quan lĩnh vực này.

* File (pdf): AMS Names of Serials

Advertisements