Hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp HVNCLC và Bộ Khoa học và Công nghệ – 2015: Bốn chương trình mới

Posted on November 6, 2014 by

0


6-11-2014 (Thế Giới Tiếp Thị) — Sáng ngày 31.10.2014, tại văn phòng bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) diễn ra cuộc gặp gỡ giữa bộ trưởng Nguyễn Quân và đại diện hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN.HVNCLC). Hội đã trình bày với ông bộ trưởng về công việc thực hiện thoả thuận hợp tác hai bên.

Từ tháng 4.2013 đến nay, hội DN.HVNCLC đã thực hiện 40 hạng mục hoạt động với năm nội dung: triển khai các chủ đề chính của hợp tác, làm việc kết nối với sở công thương các tỉnh, kết nối viện trường (bốn đại học) với doanh nghiệp, tổ chức cuộc khảo sát và đo năng lực đổi mới sáng tạo cho 40 doanh nghiệp ở 11 tỉnh/thành, tổ chức hoạt động của CLB Đổi mới sáng tạo tập trung nâng cao năng lực R&D cho doanh nghiệp và các hoạt động quốc tế gồm hợp tác một số nghiên cứu với các đại học ở Bỉ, Hoa Kỳ, Thái Lan…

Các chuyên gia đo năng lực đổi mới sáng tạo của công ty cổ phần Cơ khí An Giang (15.10.2014). Ảnh BSA

Các chuyên gia đo năng lực đổi mới sáng tạo của công ty cổ phần Cơ khí An Giang (15.10.2014). Ảnh BSA

Bộ trưởng Nguyễn Quân bày tỏ quan tâm ủng hộ bốn chương trình mới từ năm 2015: (1) Chương trình hợp tác phát triển mạng lưới doanh nghiệp giữa hội và bốn tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre mà Đổi mới sáng tạo là một chủ điểm; (2) Chương trình thâm nhập thị trường AEC với các hoạt động bảo vệ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn hoá  sản phẩm; (3) Chuỗi hội thảo với các ngành, địa phương chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Đổi mới sáng tạo thời hội nhập; (4) ASEAN hoá công cụ đo năng lực Đổi mới sáng tạo i2Metrix qua ứng dụng đo cho doanh nghiệp một số nước.

Bộ trưởng tìm hiểu kỹ về tác dụng hỗ trợ doanh nghiệp của i2Metrix, nếu được doanh nghiệp chấp nhận thì nên tiếp tục bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện và bộ sẽ xem xét thể chế hoá, chấp nhận đây là một trong các phương pháp đo lường năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Advertisements
Posted in: Food for thought