Ai biết chỉ bảo giúp: tên loại tre này là gì?

Posted on November 11, 2014 by

5


Op-Economica, 11-11-2014 — Tôi đọc truyện, xem sách báo thấy có rất nhiều loại cây họ nhà tre khác nhau. Kể ra sơ sơ cũng nhớ được: tre, nứa, vầu, bương, luồng, giang, lồ ô, tầm vông, trúc…

Nhưng cây này trong vườn (có 2 cây) thì tìm hiểu mãi mà vẫn chưa kết luận được tên gọi chính thức là gì.

 photo 2014-11-11_10-06-06_329_zps1599fff6.jpg

Ở góc khác trông nó thế này. (Ảnh này chụp trước khi tái thiết vườn Chẫu, lúc đó măng chưa vọt lên, nên bụi tre trông thưa thớt hơn so với ảnh trên.)

 photo 2014-10-08_10-09-26_483_zps030c3018.jpg

Mô tả sơ bộ: Thân thẳng, vỏ xanh bóng. Đốt dài tới 50-60cm. Lá to bản gấp 3 lá tre, dài gần gấp đôi. Măng tre ngọt. kích thước không lớn lắm.

 photo 2014-10-16_10-32-42_428_zps5c203357.jpg

Hy vọng có bác nào biết, vui lòng nói giúp cho tôi biết. Cảm ơn rất nhiều.


©2014 Làng Ộp

Advertisements
Posted in: Food for thought