Vài hình ảnh xúc động về đất nước Việt Nam

Posted on November 13, 2014 by

1


Op-Economica, 13-11-2014 — Tình cờ xem được những bức ảnh gửi dự thi ảnh chụp của VNExpress, xin lựa ra vài hình rất đẹp để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Những bức ảnh chọn lọc này chủ yếu toát lên cái thần đất nước, và sự sống qua cảm giác tĩnh lặng.

2014-11-13_Bac Lieu 2014-11-13_bay seu 2014-11-13_cao don 2014-11-13_Da Mi Binh Thuan 2014-11-13_Ha Nam 2014-11-13_Lam Dong 2014-11-13_song nuoc2-1415753925_660x0 8-1415753926_660x0 9-1415753927_660x0 10-1415753927_660x0 11-1415753927_660x0 12-1415753927_660x0 17-1415753928_660x0 18-1415753928_660x0 20-1415753929_660x0 22-1415753929_660x0


* Nguồn: Thi ảnh VNExpress.

Advertisements