Ngày quê

Posted on November 23, 2014 by

3


Ngày đông có nắng ấm…

Gốc sấu trước cổng.

 photo 2014-11-23_15-03-21_586_zps3ba7758b.jpg

Màu vàng lá chuối.

 photo 2014-11-23091807_zps5207cc5d.jpg

Màu vàng củ nghệ. Lá đã úa rụng. Củ vẫn còn nguyên đây.

 photo 2014-11-23_15-04-32_93_zps55aabb2b.jpg

Chõng tre cạnh vườn.

 photo 2014-11-23chongtre_zpsfa5275ca.jpg

Thằn lằn phơi nắng vườn sau.

 photo 2014-11-23_15-33-25_203_zps9f71ac53.jpg

Quả lựu đỏ lòe mùa đông.

 photo 2014-11-23_14-48-40_328_zpsc35015ac.jpg

Tổ ong ruồi.

 photo 2014-11-23_15-15-51_527_zps0d850686.jpg

Tưởng đã trảy hết chuối, thì hôm nay lại phát hiện được buồng mới trổ cách đây chưa lâu (nhìn màu và cuống là biết).

 photo 2014-11-23_14-47-22_533_zpse58fc365.jpg

Măng mới lại lên. Những tưởng mùa khô thì không thể nảy măng. Vậy mà có.

 photo 2014-11-23_15-27-00_221_zpsa76a914d.jpg

Vườn rau mở rộng.

 photo 2014-11-23rau2_zps4c2fd158.jpg

Rau đang lên.

 photo 2014-11-23rau3_zps30452c91.jpg

Nấm sò.

 photo 2014-11-23namso_zpsf0db9195.jpg

Hà My.

 photo 2014-11-23_15-11-17_220_zps8023e3ac.jpg

Thu Trang.

 photo 2014-11-23_15-10-12_329_zpsc3cf7355.jpg

Không gian truyền thống.

 photo 2014-11-23sapgo_zps1b8dcdea.jpg

Trang trí.

 photo 2014-11-23choe_zps9ea7fc1b.jpg

Đọc sách trong ánh nắng đông, trưa ấm.

 photo 2014-11-23thutrangdocsach_zps85a7adb2.jpg


Hang Chẫu 23-11-2014

Advertisements