Ảnh này minh họa tốt

Posted on November 28, 2014 by

0


Op-Economica, 28-11-2014 — Một tranh vẽ cuối tuần chứa ngụ ý.

Metaphor tốt cho những minh họa kinh tế. Trong nền kinh tế đâu thiếu bẫy?

© 2014 Vương Thu Trang

© 2014 Vương Thu Trang

Advertisements