Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của 655 DNNY đạt 63.760 tỷ đồng, tăng 3,5%

Posted on December 1, 2014 by

0


1-12-2014 (NDH) — Tại thời điểm ngày 25/11/2014, đã có 655 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014. Tổng số DNNY trên sàn là 673 doanh nghiệp, giảm khá so với con số 689 DNNY cùng kỳ 2013.

Theo kết quả tổng hợp của SSI Research, trong số 655 DNNY đã báo cáo, có 533 doanh nghiệp báo lãi (chiếm 81,4%), còn lại 100 doanh nghiệp báo lỗ.

Tổng LNST thuộc về cổ đông trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 63.760,82 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2013 là 61.607 tỷ đồng.

Phân loại theo ngành, theo thống kê, ngành Xây dựng & Vật liệu xây dựng có tốc độ tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng LNST thuộc về cổ đông của ngành đạt 2.231,3 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ chỉ đạt 17,24 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngành hóa chất sụt giảm 36,4% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong các ngành, chủ yếu ảnh hưởng bới 2 doanh nghiệp lớn trong ngành là DPM và LAS. Được biết, so với cùng kỳ, giá bán trung bình giảm trong khi giá khí đầu vào tăng cùng khoản lỗ từ công ty liên doanh/liên kết đã khiến lợi nhuận của DPM giảm 52%, đạt 938 tỷ đồng.

Thống kê trên các mã cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 và HNX30, chỉ có 3 doanh nghiệp MSN, PVG và PVX báo lỗ. 1/3 số doanh nghiệp trong nhóm này đã hoàn thành kế hoạch.

Advertisements
Posted in: Food for thought