11 tháng 2014: Huy động 190.203 tỷ đồng TPCP

Posted on December 2, 2014 by

1


VNEconomy, 2-12-2014 — Ngày 27/11/2014, SGDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ), 10 năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

tpcpTheo đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.370 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,40-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 20 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/11/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 560 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,35-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 410 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,70%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/11/2014).

Đáng chú ý là trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 190.203,4725 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Advertisements