“Hãy giàu hoặc đừng đổ bệnh: Ước lượng xác suất khánh kiệt của người bệnh Việt Nam”

Posted on December 18, 2014 by

8


Op-Economica, 18-12-2014 – Hoàn thành bản thảo lần 1 của nghiên cứu này là lời hứa của cá nhân tôi với gia đình, với bạn bè đồng nghiệp–những người đã hết lòng ủng hộ ý định nghiên cứu nghiêm túc này ngay từ đầu–và đặc biệt là với những bệnh nhân nghèo.

Trải qua 5 tháng trời thiết kế, thu thập số liệu, tổ chức cơ sở dữ liệu, xử lý, bàn bạc trao đổi, tiến hành các tính toán, bây giờ bản thảo lần đầu đã xong. Lúc này là 1:20 sáng rồi. Gia đình và đồng nghiệp đã đi ngủ, một số đã ngáy rất vang…

Dr Vuong Quan Hoang - lead author of i2Metrix

Tác giả trong lúc giải quyết vấn đề phân nhóm trên dữ liệu thực nghiệm (năm 2005). Lúc này bài toán mới ở dạng binary response variable, còn bài toán hiện tại là vừa rồi với multinomial (2014).

Có những lúc, tôi tưởng mình không thể hoàn thành vì mệt, và tương đối cô độc. Đặc biệt sau khi đã hoàn thành 100% công việc tính toán thống kê vất vả, ước lượng khối lượng còn lại khoảng <10%, chủ yếu là viết lại cho hoàn thành các đoạn văn rời rạc (mặc dù nội dung đã đầy đủ và được kiểm tra cẩn thận). Lúc này, tôi đã giao lại nhiệm vụ “chạy tiếp sức” cho 3 nhà nghiên cứu đồng nghiệp (cả 3 đều là giáo sư Mỹ). Họ hết sức hăng hái nhận nhiệm vụ phân công.

Rất tiếc, 6 tuần sau khi đã thống nhất, sự hợp lực không hứa hẹn khả năng bản thảo tiến thêm được gì, dù tôi đã cung cấp đầy đủ kết quả và giải thích, kể cả cấu trúc, cũng như tài liệu tham khảo – dù hơi lộn xộn – chiếm tới ~90% nội dung bài nghiên cứu.

Nhận thấy khó có thể trông đợi vào cuộc chạy tiếp sức của 3 giáo sư Mỹ (đang hăng hái một cách tuyệt vọng), nên dù đã rất mệt, tôi đành ngừng than khổ, tiếp tục hít thở sâu, quyết tâm đứng dậy để hoàn thành lời hứa. Cuối cùng nó cũng đã xong, tuy rằng chưa thể hoàn hảo vì mới là bản thảo lần 1.

Cái tựa này đặt ra để hy vọng là nó cuốn hút người đọc: “Be rich or don’t be sick: Estimating Vietnamese patients’ risk of falling into destitution.”

Bản thảo này có thể download từ đây: “Be rich or don’t be sick.”

Có rất nhiều điều muốn nói thêm về những hiểu biết rút ra từ phân tích thống kê trong khi nghiên cứu, đặc biệt là tính nổi bật của một số kết quả. Tuy nhiên, vì đã muộn và cũng khó nói về 25 trang A4 nghiên cứu, đầy ắp thống kê và các chi tiết ước lượng, nên có lẽ dành phần ấy để sau.

Dưới đây là 1 hình có trong nghiên cứu, thể hiện quan hệ giữa chi phí trung bình ngày nằm viện (ngang) với tổng số chi phí điều trị (đứng) và số ngày nằm viện (đường kính quả bóng).

2014-12-18_bubbleHẹn gặp lại trong các thảo luận hay thông báo tiếp theo về quá trình hoàn thiện và công bố chính thức nghiên cứu này.

Sau khi hoàn thành xong nghiên cứu, vui vẻ tỉa cây:

Tỉa cành tuốt lá cây mai trắng miền Bắc (ngày 21-12-2014) để đón Tết Ất Mùi 18-2-2015.

Tỉa cành tuốt lá cây mai trắng miền Bắc (ngày 21-12-2014) để đón Tết Ất Mùi 18-2-2015.

Advertisements