Rà soát địa hạt nghiên cứu “serendipity”

Posted on December 25, 2014 by

1


Op-Economica, 25-12-2014 — Dường như sự chú ý tới địa hạt “serendipity” đang tăng lên.

Nghiên cứu mới lục tìm ra dưới đây trực tiếp nói về “serendipity” trên site của University of Gothenburg (est. 1891) của Thụy Điển, mang phong cách hiện đại và tiếp cận các phát triển lý thuyết rất mới.

University of Gothenburg (est. 1891)

University of Gothenburg (est. 1891)

Đọc kỹ, tôi nhận thấy mấy sự liên hệ mục tiêu: a) “serendipitous discovery”; b) “means” theo nghĩa phương tiện; c) “quá trình đổi mới sáng tạo”; và d) “khởi nghiệp dựa trên tri thức.”

Thực ra, cái gọi là “means for serendipitous discovery” có thể hình dung gần gần như oxymoron. Khi bạn đã có phương tiện để sinh nó, đó là một phương pháp hành động, trong khi “serendipitous” mang ý nghĩa may mắn và tình cờ nhiều hơn. Chỗ này tác giả có vẻ như chưa thấy hết chiều sâu.

Sở dĩ nghiên cứu này đáng chú ý, vì nó động chạm trực tiếp tới các vấn đề sâu DHVP Research đang triển khai nghiên cứu cơ bản mấy năm nay. Hơn nữa, nó lại chạm vào một trong vài phương pháp quan trọng.

Nghiên cứu này rà soát tương đối kỹ tổng quan lý thuyết và chỉ ra tới trận địa tiền tuyến của lĩnh vực; và đó là nỗ lực đáng quý. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, mà vẫn nắm bắt được mạch phát triển, cũng như các vấn đề đương đại, tương lai. Chỉ hơn 80 trang mà đóng gói được như vậy, kể cũng là rất súc tích.

* Download: Means for Serendipitous Discovery in the Innovation Process. University of Gothenburg, Sweden, 2014.

Advertisements