3 tuần nữa là Tết Ất Mùi 2015

Posted on January 23, 2015 by

0


Làng Ộp, 23-1-2015 — Vài hình ảnh cập nhật Hang Chẫu cách Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 chỉ hơn 3 tuần.

Cửa chính của Hang Chẫu đã sơn lại sạch sẽ và xây cả gờ chặn không cho gà qué chui qua khe cửa vào…

 photo 2015-01-23_09-21-20_676_zpsd80da6e6.jpg

Thực ra, việc lấy rau và bắt gà – nguồn thực phẩm quan trọng – đã thành lệ. Nhưng bên cạnh đó, thì sau khi tỉa cây mai trắng miền Bắc, theo dõi đôi cây mới tỉa là thú vui thực sự.

 photo 2015-01-23_08-58-18_740_zpsc64c4f4b.jpg

Đôi cây mai trắng đã bật nảy lộc và chồi nụ khắp các cành, nhánh. Nhiều nụ đã lớn, có thể sẽ nở chỉ trong vòng tuần tới. Như vậy là hơi sớm. Tuy nhiên, nếu trời lạnh trở lại, thì vẫn có thể mãn khai vào ngày giao thừa hoặc mùng Một đầu năm âm lịch.

 photo 2015-01-23_09-00-25_796_zpse07bed89.jpg

Cây đào năm nay có hoa Tết. Đã gần một năm vất vả cho cây này kể từ khi trồng lại tại HC, ngay sau ngày cúng Ông Công Ông Táo năm ngoái.

 photo 2015-01-23_08-56-26_776_zps505a1211.jpg

Rất nhiều nụ

 photo 2015-01-23_08-56-12_211_zpsb31ecec3.jpg

Lại có buồng chuối chín.

 photo 2015-01-23_08-46-00_67_zps4384b5f2.jpg

Buồng chuối không lớn, nhưng bê cũng chẳng nhẹ. Chín cây nên không đều. Có quả tự nứt vỏ, chỉ còn dính vỏ ở cuối, gần rụng hẳn.

 photo 2015-01-23094538_zps4819a6ba.jpg

Củi này đã dự trữ sẵn để luộc bánh chưng năm nay. Tết Ất Mùi nghỉ dài, học sinh tới 10 ngày (từ 14 đến 23-2-2015), cần nhiều bánh chưng.

 photo 2015-01-23_09-04-58_516_zps4083f290.jpg

Chú này được dành riêng cho Hội Xuân Hang Chẫu 2015.

 photo 2015-01-23093252_zpsd92669ce.jpg

Đàn gà chừng 40 con được “quy hoạch” riêng cho bạn hữu ghé thăm dịp Tết.

 photo 2015-01-23093314_zps4f383f8c.jpg

Rau củ quả đang vào đợt thu hoạch tốt…

 photo 2015-01-23_09-10-10_649_zpsb6c7d865.jpg

Đôi hình ảnh khác:

 photo 2015-01-23_09-41-14_617_zpsdbf6fae5.jpg

 photo 2015-01-23_09-41-45_679_zps9801238e.jpg

 photo 2015-01-23_09-37-34_94_zps40017fd0.jpg

 photo 2015-01-23_09-34-38_972_zpsf26d6722.jpg

 photo 2015-01-23_09-15-33_977_zpsd069f10c.jpg

 photo 2015-01-23_09-11-25_316_zpsef4dd3b1.jpg

 photo 2015-01-23_09-12-26_801_zps0be423a6.jpg

 photo 2015-01-23_09-08-59_369_zps1bd439eb.jpg

 photo 2015-01-23_09-05-42_868_zps3a480e4c.jpg

 photo 2015-01-23_09-05-15_790_zps410276f5.jpg

 photo 2015-01-23_09-02-25_922_zpsbf90e943.jpg

 photo 2015-01-23_09-01-43_726_zps4edae700.jpg


Copyright © 2015 Hang Chẫu.

Advertisements