Việc gì mà phải tiến hóa cho mệt?

Posted on February 5, 2015 by

1


Op-Economica, 5-2-2015 — Tôi không định “ný nuận” gì đâu, mà là nói về một công trình phát hiện mới công bố trên PNAS (doi: 10.1073/pnas.1419241112). Nhờ Science Sifter qua NYT tôi moi ra để các bạn download.

Science giới thiệu về kết quả này bằng câu thành ngữ quen thuộc: “If it ain’t broke, don’t fix it.”

Đá chứa vi sinh vật hóa thạch, có tuổi 1.8 tỷ năm.

Đá chứa vi sinh vật hóa thạch, có tuổi 1.8 tỷ năm.

Nằm sâu dưới đáy biển, các nhà khoa học phát hiện ra một quần thể vi sinh vật hầu như không tiến hóa suốt nửa lịch sử lâu dài tiến hóa của Trái Đất. Những sinh vật dưới biển sâu này đã dừng tiến hóa suốt 2.3 tỷ năm sôi động và thậm chí tiến hóa hỗn loạn của thế giới sinh vật.

Các nhà khoa học phải thốt lên là: “sự vắng bóng ghê gớm nhất của quá trình tiến hóa được ghi nhận” trên Trái Đất. Một cách gọi khác là: “sự ngưng trệ tiến hóa thái cực.”

Giáo sư William Schopf (UCLA) phụ trách nghiên cứu này nói: “Những vi sinh vật này đang thích nghi tốt với điều kiện sinh học và vật lý đơn giản và rất ổn định,” nên chúng chẳng mảy may phải tiến hóa gì cả.

Và điều này cũng không gây ảnh hưởng gì tới thuyết tiến hóa của Darwin. Ông nói: “Nếu chúng sống trong một môi trường không thay đổi mà lại vẫn cứ tiến hóa, thì điều đó có thể chỉ ra rằng cách hiểu của chúng ta về quá trình tiến hóa kiểu Darwin bị sai lầm nghiêm trọng.” Nhưng phát hiện này lại chỉ ra sự nhất quán hiểu biết.

Thuyết Darwin phát biểu rằng các loài tiến hóa thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên nhằm thích ứng với những biến động môi trường—đe dọa từ các loài săn mồi, cạnh tranh thức ăn từ các loài khác, thay đổi khả năng tiếp cận nguồn nước hay không khí, v.v.. Phát biểu ngược lại cũng đúng: Nếu không tồn tại những biến đổi môi trường tồn tại hệ sinh thái cân bằng, các sinh vật tạo nên hệ ấy về cơ bản sẽ cứ tồn tại như vậy rất ít thay đổi. Đây là nguyên lý trong sinh học có tên gọi là “null hypothesis” của luật tiến hóa.


© 2015 Làng Ộp đóng góp.

Advertisements