Những quả đào đầu tiên ở vườn Chẫu

Posted on February 16, 2015 by

0


Op-Economica, 16-2-2015 (Ngày 28 Tết Ất Mùi) — Ngày nghỉ Tết Ất Mùi, nấu bánh chưng đã xong tối qua.

Sáng nay tôi thơ thẩn đi dạo vòng quanh, và nhận thấy hoa đào năm nay không nhiều như năm ngoái. Đó là vì trước Tết ít lâu, bỗng có đợt hoa đào nở…

Chợt nghĩ, có khi có quả đào rồi cũng nên. Cả 3 cây đào ở vườn Chẫu đều là đào quả. Nhưng vì ở trong khó nhìn, nên phải vòng ra ngoài đường để tìm thử…

Và đây là một quả đầu tiên tìm thấy.

Quả đào đã ra dáng.

Quả đào đã ra dáng.

Rồi lại nhìn quanh, tìm kỹ hơn, ra một quả nữa cũng đã khá lớn.

Quả khác nằm khuất hơn.

Quả khác nằm khuất hơn.

Như vậy, luật bù trừ có tác dụng. Năm nay không có hoa đào rợp trời, nhưng lại được thấy quả đào lớn trên cành ngày xuân.


© Copyright 2015 Hang Chẫu

Advertisements