Phát hiện tượng nhục thân vị sư Trung Quốc đắc đạo

Posted on February 23, 2015 by

1


Op-Economica, 23-2-2015 — Tượng nhục thân của một vị sư đắc đạo Liquan vừa mới được phát hiện tại châu Âu, theo thông tin bài báo dưới đây.

Sự kiện này nhắc tôi nhớ đến tượng nhục thân của hai vị Phật Việt Nam ở Chùa Đậu: Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường (xem: Sự huyền bí của chùa Việt Nam).

Theo niên đại của tượng, thì vào khoảng thế kỷ 11, sớm hơn sự kiện tượng táng hai cao tăng Việt Nam ở Chùa Đậu khoảng 5-6 thế kỷ. Tuy nhiên, có sự khác biệt. Nội tạng của cao tăng TQ này đã bị bỏ đi, và một số kinh sách, văn tự cổ được đưa vào trong cơ thể (theo các bác sĩ một số đã bị mục nát). Ngược lại, việc tượng táng của hai thiền sư Việt Nam hoàn toàn giữ nguyên trạng cơ thể, và vẫn gắn kết hữu cơ như khi còn sống.

Chúng ta cũng chưa quên, cách đây chỉ hơn 2 tuần, báo chí quốc tế đưa tin một nhà sư nhập định sâu, tưởng chừng như đã tượng táng dường như vẫn còn sống: Nhà sư ướp xác tại Mông Cổ ‘chưa chết’.

Quả là thế giới này đầy sự kỳ diệu và khám phá mãi vẫn chưa hết.

1,000 year old mummy found inside Buddha statue

Digital Journal, Feb 23, 2015 — Doctors in the Netherlands were amazed to discover the contents of a mummified monk inside a Buddhist statue.

This is the first time that such a thing has been found and it is thought to date back to the 11th or 12th century BC.

Mummified buddhist master Liuquan. Statue (L), CT scan (R). (Photos: Drents Museum)

Mummified buddhist master Liuquan. Statue (L), CT scan (R). (Photos: Drents Museum)

Working during their free time, Dutch doctors at the Meander Medical Center in Amersfoort, the Netherlands, carried out a CT scan and endoscopy on the statue to investigate its contents. Following various medial tests, bone material from the mummy was sent for DNA testing.

RT said that gastrointestinal and liver doctor Reinoud Vermeijden and radiologist Ben Heggelman told the press that it was their “oldest patient ever.”

While the doctors already knew that there was a mummy inside, they were surprised to discover that all of its internal organs had been removed and replaced by scrolls with Chinese writing on the them. Unfortunately, some of the material had rotted away.

Mummy found in Buddhist statue being scanned.

Mummy found in Buddhist statue being scanned.

According to the Mail Online, this the first time that a mummy has been found inside a Buddhist statue. The Mail quotes Erik Bruijn, an expert on Buddhism, who identified the mummy as Buddhist master Liuquan, a member of the Chinese Meditation School. Many Buddhists believe that the remains of the such monks are not dead, but meditating.

There have been other discoveries of mummies recently. In January, in Mongolia, archeologists found a Buddhist monk in the lotus position preserved by animal skins and two months ago, a mummified woman, buried as part of a ceremonial ritual, was uncovered in a temple in Peru.

The Buddha statue with the mummy still inside has been taken to the Hungarian Natural History Museum in Budapest, Hungary, where it will be on public display until May 2015.


http://www.digitaljournal.com/science/1-000-year-old-mummy-found-inside-buddha-statue/article/426762

Advertisements