Năm mới muộn

Posted on March 18, 2015 by

0


Op-Economica, 17-3-2015 — Đã thấy mùi mùa hè, sực nhớ ra có vài tài liệu cần download.

Vậy nên, lọ mọ vào trang web của trung tâm CEB xem cập nhật đến đâu…

Lập tức được “Chúc mừng năm mới 2015” từ ông bạn Kim (đồng niên tiến sỹ – nay ngoài chức danh giáo sư thì còn đóng vai Chủ tịch Trung tâm mới oách chứ); mà vẫn còn may là trước khi nghe thấy tiếng ve kêu.

Thôi thì cũng hay, nên lại tự nhủ chúc một năm làm thêm được những việc cần làm…

Voeux_CEB_2015

Thế là ĐHTH Bruxelles – Université Libre de Bruxelles (1834-2015) – tráng kiện ở tuổi… 181!

Thế là Centre Emile Bernheim (1952-2015) đang hừng hực xuân thì ở tuổi… 63!

Thế là bản thân mình vẫn còn làm được công việc nghiên cứu trong cái năm 2014 vừa rồi, và bánh đà vẫn quay tiếp sang 2015… (CEB Report 2014).

Advertisements