Tâm sự họ nhà Chẫu

Posted on March 18, 2015 by

2


Op-Economica, 17-3-2015 — Đường đột về nghe tâm sự họ nhà Chẫu trong ao.

Trước khi theo dõi video clip, đoạn hội thoại được viết lại như sau.

– Oạp.. oạp.. hôm nay nóng, mà nghe chừng còn nóng hơn.

– Oạp.. ộp… chẳng được hột mưa nào. Nước sắp cạn rồi, bọn bọ bèo, châu chấu cũng chẳng buồn đến. Lấy gì mà chống đói?

– Ô ôp… Gay go.

– Oạp.. oạp.. bây giờ cả họ nhà ta thi gào cho đến bao giờ ông Cháu Giời cho vài trận mưa… oạp oạp…

Có vẻ như thế là sắp mưa…

Advertisements