Chopin Nocturne Op.9 No. 2

Posted on March 30, 2015 by

1


Op-Economica, 28-3-2015 — Hà My đang nỗ lực hoàn thành những nốt nhạc cuối cùng của bản Nocturne Op.9 No. 2 của Chopin.

Ngoài việc làm chủ kỹ thuật, còn là vấn đề phong cách và cảm xúc.

2015-03-30_hamy

Chơi tác phẩm của các nhạc sỹ lớn thật là lao động nghệ thuật khắc nghiệt, đầy thử thách.

Advertisements
Posted in: Socio-cultural