Scopus tấn công ISI WoS trên sân nhà!

Posted on April 24, 2015 by

0


Op-Economica, 24-4-2015 — Tin không vui mấy cho những tín đồ sùng bái ISI WoS…

Elsevier mới đây hợp tác với the Council of State Governments để công bố báo cáo về năng lực khoa học và giá trị so sánh tương đối các trường đại học đối với các nền kinh tế vùng ở Mỹ, trong tương quan với tăng trưởng kinh tế.

Thông tin này được giới thiệu trong bài “Mapping America’s knowledge economy: How do the states compare?” sau công bố tại thành phố Albany, NY.

Dr. Brad Fenwick, Phó Chủ tịch phụ trách Liên kết chiến lược toàn cầu của Elsevier, trình bày báo cáo tại sự kiện ra mắt báo cáo ở Albany, NY.

Dr. Brad Fenwick, Phó Chủ tịch phụ trách Liên kết chiến lược toàn cầu của Elsevier, trình bày báo cáo tại sự kiện ra mắt báo cáo ở Albany, NY.

Đây là báo cáo rất quan trọng, vì nền kinh tế tri thức của Mỹ rất lớn, và việc phân bổ ngân sách khoa học-công nghệ phụ thuộc vào các dữ liệu và bằng chứng cung cấp từ thực tế. Do đó, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới các trung tâm khoa học, đào tạo và bản thân các nhà nghiên cứu. Từ đó, nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của sức cạnh tranh và tốc độ phát triển của kinh tế Mỹ.

Bản đồ phân bố năng suất và sản lượng khoa học của Mỹ so sánh giữa các bang. Sử dụng dữ liệu Scopus.

Bản đồ phân bố năng suất và sản lượng khoa học của Mỹ so sánh giữa các bang. Sử dụng dữ liệu Scopus.

Dữ liệu được sử dụng cho báo cáo quan trọng này là Scopus. Elsevier đã tận dụng vũ khí quan trọng là hệ thống dữ liệu và phân tích của Scopus. Đây là một cú tấn công ngoạn mục của Scopus đe dọa ngôi vị của ISI WoS ngay trên sân nhà.


http://www.elsevier.com/connect/mapping-americas-knowledge-economy-how-do-the-states-compare?utm_content=sf8758090&utm_medium=spredfast&utm_source=facebook&utm_campaign=Corporate+Comms&sf8758090=1

Advertisements