Bản đồ nước Việt từ Xích Quỷ đến Âu Lạc

Posted on May 11, 2015 by

1


Op-Economica, 11-5-2015 — Huyền sử lập quốc của Việt Nam bắt đầu với Đế Minh cháu 3 đời Thần Nông đi tuần thú phương nam tới núi Ngũ Lĩnh thì gặp và lấy nàng tiên, rồi sinh ra một người con trai đặt tên là Lộc Tục.

Sau này, vua Đế Minh giao cho Lộc Tục làm vua phương Nam. Lộc Tục lên ngôi vua thì lấy niên hiệu là Kinh Dương Vương, và đặt tên nước là Xích Quỷ. Xích Quỷ là định dạng đầu tiên của Việt Nam.

Vậy hình dạng đó thế nào? Tôi mò mẫm thử thì chỉ thấy có bản đồ vẽ lại của Từ điển backkhoatrithuc.vn là có vẻ dễ nhìn nhất (cũng vẫn hơi mờ). Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là không có gì.

Bản đồ nước Xích Quỷ thời Kinh Dương Vương (bắt đầu từ năm 2879 trước Tây lịch - TCN).

Bản đồ nước Xích Quỷ thời Kinh Dương Vương (bắt đầu từ năm 2879 trước Tây lịch – TCN).

Kinh Dương Vương là Hùng Vương thứ nhất, triều đại đầu tiên trong truyền thuyết Hồng Bàng. Triều đại này kết thúc năm 2794 TCN.

Sùng Lãm, con trai của Kinh Dương Vương với Long Nữ, nối ngôi tiếp tục triều đại Hùng Vương thứ 2, trong giai đoạn 2793-2525 TCN. Tuy nhiên, một ông vua mà tại vị tới 268 năm thì sống hơi lâu quá (người nắm kỷ lục sống thọ nhất đương đại qua đời năm 2015 trong điều kiện chăm sóc y tế rất tốt cũng chỉ sống 118 năm).

Nước Xích Quỷ thời Lạc Long Quân (còn gọi là Hùng Hiền Vương), được truyền thuyết cho rằng kéo dài từ năm 2793 tới 2525 TCN.

Nước Xích Quỷ thời Lạc Long Quân (còn gọi là Hùng Hiền Vương), được truyền thuyết cho rằng kéo dài từ năm 2793 tới 2525 TCN.

Triều đại cuối cùng là Hùng Duệ Vương (đời thứ 18) được ghi trong khoảng 408-258 TCN. Ông vua này bị thất thủ vào tay lực lượng tự gọi là hậu duệ Thục Vương. Có chỗ ghi là do Tản Viên Thánh – con rể của Hùng Duệ Vương – tự nhường ngôi (do tâm thế dân gian không muốn tin rằng người anh hùng Tản Viên Sơn Thánh bị thất bại). Nhưng tóm lại, nhà nước Văn Lang bị tiêu diệt, và An Dương Vương đã lập nhà nước Âu Lạc.

Sử cũ chép là thời kỳ trị vì của An Dương Vương là 50 năm, giai đoạn 257-208 TCN, rồi bị Triệu Đà dùng kế thông gia tiêu diệt. Nhưng sau này, các sử gia đối chiếu bằng chứng và sử liệu, thì cho rằng hợp lý nhất là giai đoạn 208-179 TCN, tức là An Dương Vương nắm quyền lực 30 năm.

Bản đồ nhà nước Văn Lang của An Dương Vương như sau:

Bản đồ Âu Lạc thời An Dương Vương (208-179 TCN).

Bản đồ Âu Lạc thời An Dương Vương (208-179 TCN).

Advertisements