Thi toán và khoa học: Việt Nam vượt Mỹ, EU trên bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu

Posted on May 13, 2015 by

1


OpEconomica, 13-5-2015 — OECD vừa công bố kết quả xếp hạng giáo dục dựa trên khảo sát về trình độ toán học và khoa học (BBC, May 13). Đây được coi là cuộc khảo sát với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trên 76 nước. OECD cho rằng kết quả này cho phép chỉ ra mối liên hệ giữa giáo dục và điều kiện kinh tế các nước. Tại lần công bố này, Singapore đứng đầu, thứ hai là Hồng Kong và xếp cuối bảng là Ghana.

Bản đồ xếp hạng giáo dục OECD 2015

Bản đồ xếp hạng giáo dục OECD 2015

Việt Nam đứng thứ 12; trong khi đó, Mỹ và Anh khiêm tốn hơn với vị trí thứ 28 và 20. Phương pháp khảo sát mà OECD áp dụng dựa trên việc kiểm tra điểm số môn toán và khoa học đối với các học sinh ở độ tuổi 15. OECD cũng đưa ra một bản đồ trong đó trình bày vị trí của các nước theo tăng trưởng GDP dự tính khi tất cả các học sinh ở độ tuổi 15 được đi học đầy đủ và được tiếp cận các kỹ năng căn bản.

Tăng trưởng GDP dự tính Việt Nam và các nước

Tăng trưởng GDP dự tính Việt Nam và các nước

Kết quả này sẽ được trình bày tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới, tổ chức tại Hàn Quốc tuần tới. Cuối năm 2013, Việt Nam có 24.000 tiến sĩ (VNN, 3-2014). Và trong năm 2014 có 1.368 tổ chức, cá nhân được cấp bằng sáng chế, trong đó chỉ có 36 tổ chức cá nhân trong nước, chiếm 2,3% (TBKTSG, 14-4).

Advertisements