Ngân sách vay nước ngoài mỗi năm 4-5 tỷ USD

Posted on May 14, 2015 by

0


Op-Economica, 14-5-2015 — Ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính chiều 14-5: Nợ nước ngoài được phân bổ tương đối đều và ổn định, 10 năm trở lại đây mỗi năm ngân sách vay về 4-5 tỷ USD. Nợ bằng ngoại tệ chiếm 20% tổng nợ chính phủ.

Ông khẳng định tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách Nhà nước vẫn không quá 25% theo quy định, cụ thể: 15,2% (2013); 2014 13,8% (2014) và 16,1% (2015).

Tuy vậy lại có thông tin cho rằng tỷ lệ này lên tới 31%. Ông này giải thích, có thể 31% là do gộp cả khoản ngân sách vay về sau đó cho vay lại:

“Sau khi vay, khoảng 40% sẽ được ngân sách phân bổ cho vay lại các dự án, thành phần kinh tế khác. Khi đó, bản thân họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm trả nợ nên không thể tính đây là nợ ngân sách Nhà nước được”.

Ông cũng cho biết: “46% cơ cấu nợ Chính phủ hiện nay là ngoại tệ, trong đó một nửa là vay bằng đôla.”

Vừa rồi ngân sách huy động 1 tỷ USD qua phát hành trái phiếu ngoại tệ cho Vietcombank. Có khả năng ngân sách sẽ tiếp tục huy động theo cách này, tuy nhiên mức độ thành công phụ thuộc vào thị trường.


* Thanh Lan (2015) “Ngân sách vay nước ngoài mỗi năm 4-5 tỷ USD.” VNExpress, May 14.

Advertisements