Quản trị hay quản lý?

Posted on May 14, 2015 by

7


Op-Economica, 14-5-2015 — Quản trị và quản lý là hai khái niệm có trùng lắp nội dung khá lớn, cỡ 60% hoặc hơn. Trong thực tế cuộc sống, với đa phần các trường hợp không cần đến sự phân biệt tinh tế, chúng thậm chí được sử dụng lẫn cho nhau (lúc dùng từ này, khi nói từ kia) mà không gây nhầm lẫn.

Tuy nhiên, chúng không đồng nhất. Gặp trường hợp phải phân biệt một cách nghiêm túc, và sự phân biệt ấy có ý nghĩa phân định ranh giới quyền lực, trách nhiệm, nhiều người lúng túng.

Trong hệ thống, kẻ nào hứng phận

Trong hệ thống, kẻ nào hứng phận “bạc đầu”?

Dưới đây là bảng “phân tích” giúp ích cho việc phân biệt sự khác nhau giữa quản trị và quản lý. Thậm chí nó có thể hiệu chỉnh cả khi quản trị và quản lý được sử dụng trong những lĩnh vực không liên quan tới doanh nghiệp hay tổ chức / phân quyền hệ thống chính trị).

Quản trị Quản lý
Định nghĩa Nghệ thuật hoàn thành công việc/nhiệm vụ thông qua công sức, trí tuệ của đội ngũ, định hướng mục tiêu đã đặt. Xây dựng và định hướng những mục tiêu bao quát, thiết kế kế hoạch và chính sách thực thi.
Bản chất Chức năng chấp hành, thực thi kế hoạch. Chức năng ra quyết định, chức năng tư duy bao quát.
Phạm vi Ra quyết định trong khuôn khổ đã đặt ra bởi cấp quản lý cao nhất. Những quyết định trọng yếu của một tổ chức/doanh nghiệp/hệ thống với tư cách một chỉnh thể.
Cấp thẩm quyền Cận tối cao (hoặc bậc trung) Tối cao
Ai? Nhóm nhân sự quản trị sử dụng kỹ năng chuyên môn hoàn thành mục tiêu. Đại diện chủ sở hữu/ủy quyền tối cao. (DN: cổ đông, bỏ tiền đầu tư và thu lợi tức).
Ngôn ngữ Rất phổ biến trong doanh nghiệp. Hay gặp trong hệ thống chính phủ, quân đội, tổ chức tôn giáo và giáo dục.
Ảnh hưởng Các quyết định bị ảnh hưởng với giá trị, ý kiến, niềm tin và các quyết định của những nhà quản trị. Quyết định bị tác động chủ yếu bởi ý kiến xã hội-cộng đồng, chính sách lớn của hệ thống chính trị.
Chức năng chủ yếu Động viên, huy động nguồn lực và kiểm soát quá trình. Lên kế hoạch bao trùm các cấp độ (phổ biến trung và dài hạn) và thực hiện chức năng tổ chức tổng thể.
Năng lực cần chú ý Quản trị bộ máy (bao gồm cả nhân sự thực thi). Kết nối các mục tiêu tổng quát của hệ thống, đảm bảo triết lý và tính bền vững.

Advertisements