Việc nông

Posted on May 14, 2015 by

0


Op-Economica, 14-5-2015 — Vài ghi chép cổ sử.

Lê Thánh Tông năm thứ 4 (1472) lập sở đồn điền. Xuống chiếu rằng: “Việc đặt đồn điền là cốt để hết sức vào việc nông, thêm của chứa cho nhà nước.” (Lịch triều hiến chương loại chí, tr.187).

Năm thư 17 [1486] định lệ dựng cột mốc giới các ruộng đất công tư.

Lê Huyền Tông, năm Cảnh Trị thứ nhất (1663) sai quan kinh đến hai xứ Thanh Nghệ bắt những trang trại mới lập đặt làm xã thôn (LTHCLC tr. 187)

(đang cập nhật)

Advertisements