“Tình tao với mày”

Posted on May 17, 2015 by

1


Op-Economica, 17-5-2015 — Bài này đọc hồi năm 2006 hoặc 2007 gì đó. Bây giờ tình cờ gặp lại đọc vẫn thấy sảng khoái.

Nay đưa hầu bạn đọc.

tao-may

Tình tao với mày

Việc ăn là việc của tao
Việc suy, việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao là ký suốt ngày
Thực thi việc ấy là mày thay tao
Việc tao là hưởng lộc cao
Còn việc khó nhọc tao giao cho mày
Đi Tây đi Nhật đó đây
Nâng cao kiến thức việc này của tao
Lên rừng xuống biển gian lao
Đã suy nghĩ kỹ tao giao cho mày
Thư ký trẻ đẹp vẫn hay
Nếu mày tuyển được thì mày đưa tao
Phê bình cán bộ cấp cao
Hôm nay tao ốm, tao giao cho mày
Năm nay tao đã 62
Nhưng thiếu người tài lãnh đạo như tao
Cấp trên có hỏi: “vì sao?”
Về hưu, chuyện vặt tao giao cho mày
Lại đây, tao bảo câu này
Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Nhưng mà như thế buộc tao trị mày
Trời cao, biển rộng, đất dày
Tao đố mày thoát tay này của tao
Trên trời triệu triệu vì sao
Đố ai hiểu được “tình tao với mày”!

Advertisements