Thay đổi đáng chú ý về việc đóng BHXH 2015

Posted on June 7, 2015 by

0


Op-Economica, 7-6-2015 — Công ty có số lượng nhân viên từ 1 người trở lên có tham gia ký kết HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thì bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội, tại BHXH quận/huyện nơi đặt trụ sở.

Người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công thuộc các chức danh quy định tại khoản 13, Điều 4, Luật Doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công từ đủ 3 tháng trở lên cũng tham gia BHXH.

bhxhMức đóng BHXH hằng tháng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 đã có nhiều sự thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là về đối tượng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo Luật BHXH năm 2006 (điều 91 và 92) và điều 42 Nghị Định 152/2006 hướng dẫn luật BHXH mức đóng bảo hiểm xã hội là 26%/tháng, trong đó người lao động đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%.

Kể từ 1/1/2015, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH với mức đóng 26%. Ngoài ra, người lao động cũng phải tham gia bắt buộc bảo hiểm y tế (mức đóng 4,5%, trong đó người lao động đóng 3%, doanh nghiệp đóng 1,5%) và bảo hiểm thất nghiệp 2% (người lao động và doanh nghiệp mỗi bên đóng 1%) và kinh phí công đoàn 2% (Nghị định 191/2013/NĐ-CP).

Mức tiền lương thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng. Lương đóng bảo hiểm là do doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động và không được thấp hơn mức lương tối thiểu quy định vùng từ ngày 1/1/2015.


* Nguồn: Vietnamnet, 6-6-2015.

Advertisements