Các trường tốt nhất của Bỉ theo lĩnh vực đào tạo/nghiên cứu – QS WUR 2015

Posted on June 10, 2015 by

0


Op-Economica, 10-6-2015 — Bây giờ QS World University Rankings tiếp tục phát triển dữ liệu về hệ thống giáo dục cho ngành và so sánh nội quốc gia.

Dữ liệu của họ không có Việt Nam (hy vọng đến ngày nào đó sẽ có).

Tôi quan tâm đến nước Bỉ, nên xem thử dữ liệu ra sao. Tình hình là hệ thống giáo dục Bỉ tập trung vào một số ông lớn là: Université Libre de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Université Catholique de Louvain (UCL), Katholieke Universiteit Leuven, University of Antwerp, University of Ghent, University of Liege.

Trong bảng dưới đây là 5 trường có ngành toán học mạnh nhất của Bỉ (trong ngoặc bên cạnh là hạng xếp trên toàn thế giới theo dữ liệu QS 2015). Như vậy, dễ thấy cả 5 trường này đều nằm trong Top 400 của QS xếp chung toàn cầu đối với lĩnh vực khoa học toán học.

Các trường đứng trong Top 5 ngành toán học của Bỉ.

Các trường đứng trong Top 5 ngành toán học của Bỉ.

Một lĩnh vực khác cũng rất mạnh của Bỉ là vật lý, một trong những trung tâm truyền thống của thế giới từ thế kỷ 19. Bảng Top 5 dưới đây:

Top 5 trường của Bỉ trong địa hạt nghiên cứu/đào tạo khoa học vật lý.

Top 5 trường của Bỉ trong địa hạt nghiên cứu/đào tạo khoa học vật lý.

Với hai lĩnh vực Toán học và Vật lý, cả 5 trường có mặt ở cả hai bảng đều có mặt trong bảng xếp hạng QS 400 toàn cầu, trong đó nếu không tính ngoại lệ VUB thì thậm chí đều trong bảng Top 250 QS, rất đáng nể.

Trong địa hạt một lĩnh vực rất gần gũi với Toán học là Kinh tế học, Kinh tế lượng ta thấy có chút thay đổi, xuất hiện University of Antwerp và University of Ghent tuy vẫn trong Top 5, nhưng ngành này thì không nằm trong Top 500 của QS WUR 400 (thứ hạng toàn cầu):

5

5 “ông lớn” trong địa hạt kinh tế học/kinh tế lượng của Bỉ.

4/5 của bảng Top 5 kinh tế này cũng có thứ hạng toàn cầu cao, tất cả đều trong Top 200.

Tổng thể có 16 trường được xếp hạng (ít nhất 1 mục), tuy thế, vẫn là 7 ông lớn đã nói ở trên chiếm lĩnh gần hết các bảng Top 5 của Bỉ cho 35 ngành khoa học/nghiên cứu quan trọng.

Điều đáng nói hơn nữa là do đặc thù đất nước đa ngôn ngữ (dân số Bỉ có 3 thứ tiếng chính thức: Pháp, Hà Lan và Đức, chưa kể tiếng Anh thì có lẽ ai cũng nói), nên 7 “ông lớn” trên thực ra là từ nguồn gốc 5 mà thôi, tách ra do vấn đề khác biệt quan điểm tiếng Pháp, tiếng Hà Lan. Université Libre de Bruxelles (ULB) và Vrije Universiteit Brussel (VUB) đều là ĐHTH Bruxelles, trong đó VUB tách ra từ ULB vào thập niên 1980s; tương tự, Université Catholique de Louvain (UCL) và Katholieke Universiteit Leuven cũng là cùng một gốc ĐH Thiên chúa Louvain, sau đó KUL tách ra từ UCL.

Ngoài ra, theo ngành cũng có một vài trường khác nhóm các ông lớn trên lọt vào một vài bảng Top 5 của Vương quốc Bỉ, cụ thể là: University of Mons, University of Namur, Hasselt University, University of Saint-Louis Brussels. Nhưng sự có mặt đó ngoài tác dụng làm tăng tính cạnh tranh và đa dạng hơn cho hệ thống giáo dục, thì không làm thay đổi cán cân do 7 ông lớn làm chủ.

Toàn bộ bảng dữ liệu của QS 2015 tham khảo ở đây: Belgium 2015.

Qua những nỗ lực thống kê này, mới càng hiểu vẻ đẹp của nhận thức về giá trị phổ quát trong giáo dục/nghiên cứu. Con người rất cần sự trung thực trong việc đánh giá: mình là ai, đang ở đâu, và có thể làm gì để trở nên tốt hơn.


© 2015 QS Quacquarelli Symonds – World University Rankings

Advertisements