Không phải vô cớ mà thế giới đầu cơ vào tác phẩm nghệ thuật

Posted on June 10, 2015 by

1


Op-Economica, 9-6-2015 — Ít nhiều ta đều có nghe láng máng về giá trị lớn (theo thời gian) của các tác phẩm nghệ thuật như hội họa hay điêu khắc.

Tuy nhiên, hẳn phải có lý do gì đó ẩn chứa đằng sau, và lý do đó nên được giải thích bằng những quy luật nhận thức kinh tế.

Vừa rồi tìm được bài khá hay, làm rõ được vài điều, nên gửi lên đây góp vui.

Bài của hai tác giả Bruno S. Frey và Reto Cueni có tựa rất trực tiếp liên quan: “Why Invest in Art?” đăng trên tạp chí The Economists’ Voice (vol. 10, 1-6).

The Red Vineyard by van Gogh (1888)

The Red Vineyard by van Gogh (1888)

Advertisements