Diễu hành khai mạc Créarc 27 Grenoble

Posted on July 3, 2015 by

0


Op-Economica, 3-7-2015 — Hình ảnh của ban tổ chức về lễ diễu hành. Họ đưa hàng trăm ảnh, nhưng lựa ra một số tiêu biểu, góc cạnh, nhất là có hình ảnh đoàn Việt Nam. (27èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen du 3 au 12 juillet 2015 à Grenoble.)

Đường phố và quảng trường đông vui nhộn nhịp. Nét mặt mọi người hân hoan, rạng rỡ. Già trẻ lớn bé đủ cả, tinh thần nghệ thuật phủ kín đường phố.

grenoble_parade_6 grenoble_parade_5 grenoble_parade_4 grenoble_parade_3 grenoble_parade_2 grenoble_parade_1 grenoble_parade

Advertisements