8 lý do khiến tạp chí khoa học chấp nhận đăng một công trình

Posted on July 7, 2015 by

1


Op-Economica, 7-7-2015 — Bài viết này dựa trên kinh nghiệm biên tập của các editors rút tỉa trên Elsevier. Tôi rút lược các ý chính để cung cấp cho bạn đọc là các nhà khoa học quan tâm tới việc công bố các công trình của mình.

Theo lẽ tự nhiên, các tổng biên tập (editor-in-chief; EIC) chịu trách nhiệm cao nhất trong việc duy trì và tăng cường chất lượng, uy tín của tạp chí do EIC đó phụ trách. Để hoàn thành nhiệm vụ này, EIC phải chịu trách nhiệm cả về nội dung, đảm bảo mục tiêu và phạm vi hoạt động của tạp chí, phản ánh được những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực khoa học họ trực tiếp phục vụ, thông qua việc công bố những nghiên cứu mới và đang nổi lên.

Publish_or_PerishSau đây là 8 lý do rất quan trọng để EIC chấp nhận đăng tải một công trình khoa học:

1. Cung cấp nhận thức về một vấn đề quan trọng – ví dụ, giải thích tại sao mức độ phân tán của các con số xung quanh trị trung bình hoặc kỳ vọng lại quá lớn, hoặc giúp giải thích một bài toán đang bỏ ngỏ mà bản thân bài toán này có ảnh hưởng tới nhiều người.

2. Những nhận thức được công bố giúp ích cho những người ra quyết định, nhất là các quyết định chiến lược của các tổ chức.

3. Những nhận thức nhiều khả năng sẽ được sử dụng để phát triển một khuôn khổ phân tích hoặc một lý thuyết, kể cả mới ra đời lẫn thúc đẩy tiến bộ của cái đang có sẵn.

4. Hiểu biết kích thích những câu hỏi mới, quan trọng đối với khoa học và xã hội.

5. Phương pháp sử dụng để nghiên cứu vấn đề được đánh giá là phù hợp (bao gồm cả thu thập dữ liệu và quá trình phân tích).

6. Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong công trình một cách chặt chẽ và giải thích tốt lý do vì sao và bằng cách nào dữ liệu lại ủng hộ kết luận.

7. Cung cấp những kết nối rõ nét với những nghiên cứu đã có trong lĩnh vực, hoặc với cả những lĩnh vực khác, giúp các lập luận trở nên vững chãi, tường minh.

8. Bài viết kể được câu chuyện hay, tức là được viết tốt, dễ hiểu, các lập luận logic và không tự mâu thuẫn nội tại.

Lý tưởng mà nói, EIC sẽ muốn cả 8 yếu tố này được đáp ứng, và tác giả nên nỗ lực để tạo được sự cân bằng các yếu tố này.

Muốn tinh gọn hơn nữa thì 3 yếu tố sau đây – tất nhiên là có liên quan mật thiết với 8 yếu tố vừa trình bày – đặc biệt hữu ích:

Thứ nhất, chỉ ra nhận thức mới. EIC thường bị tác động bởi những công trình mà chính họ cảm nhận được sự mới mẻ và ước mong họ cũng nghĩ ra, và hoàn thành được!

Thứ hai, thúc đẩy sự tiến bộ nhận thức. Đó cũng là nhiệm vụ hàng đầu của các EIC, và không khó để họ nhận ra liệu một công trình có đáp ứng yêu cầu này không. Hay hơn cả là một công trình giúp mở đường cho một địa hạt mới của nghiên cứu, hay một hướng mới.

Thứ ba, ảnh hưởng với xã hội, bao gồm cả cộng đồng của chính các nhà khoa học. Ảnh hưởng làm nên uy tín, do đó nếu một công trình tiềm tàng có thể tạo nên ảnh hưởng sâu rộng, EIC sẽ rất khoái.

Advertisements