Niềm vui đơn giản

Posted on August 6, 2015 by

3


Op-Economica, 6-8-2015 — Nhiều người cứ nghĩ niềm vui phải là ‘món’ gì khấm khá lắm thì mới đáng kể.

Thực tế, việc xem thế nào là khấm khá lại khó quá. Thế này là đủ hay chưa đủ? Món này rồi có phải có món khác? Kiểu như áo đẹp rồi phải có quần tương xứng, mà lại không thể thiếu giầy hợp gu. Dứt khoát tất thì cũng cần hợp màu giầy. Thế chẳng lẽ thắt lưng lại kém…

Nhu cầu phức tạp, khiến cho niềm vui cũng trở nên lắt léo, cong queo, ngoằn ngoèo. Khổ ghê lắm mới có được cái niềm vui ra tấm ra món ấy.

Kể ra gọi đó là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng cũng không sai.

Số người ở dưới ruộng hiện đang rất đông.

Tôi có niềm vui đơn giản hơn, và không lắt léo, ngoắt ngoéo. Cũng đỡ phải chạy ra đồng. Tình cờ nhận thấy tạp chí Int. J. Trans. Inno. Sys. có địa chỉ online mới, đoán hẳn họ đang cải tạo hệ thống, tôi mò vào xem.

Bỗng giật thót, thấy bài của mình trong nhóm “most read”. Thực ra không nên khoe, nhưng vì có cái ảnh minh họa ở dưới nên phải khai nốt cho trung thực: nó đứng đầu đấy.

Thế thôi, niềm vui nho nhỏ. Nhỏ thôi, vì một bữa nào đấy nó sẽ văng khỏi nhóm đó; thậm chí xa tới mức không bao giờ quay lại. Lúc ấy thì cũng chẳng nên buồn; vì vẫn có bài này để nói: “Đã từng có lần nó đội vương miện hoa hậu phường”.

Trang web tạp chí IJTIS (accessed 6-8-2015)

Trang web tạp chí IJTIS (accessed 6-8-2015)

Advertisements