23-8-2015: vườn chim chiều đón thu

Posted on August 23, 2015 by

0


Op-Economica, 23-8-2015 — Lại sắp đón một tuần bận tới ngộp thở, nên phải tận dụng chiều chủ nhật đầu Thu.

Nắng nóng từ trưa. 3:15 chiều bắt đầu đi từ Hà Nội. 4:00 về đến Hang Chẫu.

Vườn chim nhộn nhịp. Bọn gà con được 2 tuần tuổi cũng xông vào tranh thóc rất khí thế.

Hai chú chim-gà đậu trên cành tre, nhìn bọn ở dưới đang nhộn nhịp vào trận tranh thóc.

Hai chú chim-gà đậu trên cành tre, nhìn bọn ở dưới đang nhộn nhịp vào trận tranh thóc.

Vườn thu không nhiều cây còn quả. Nhưng đợt này vẫn đang còn có na, chuối, nho và đu đủ. Nghe cũng không đến nỗi. Lại còn khế đang đậu quả đợt mới.

Cây đu đủ vào đợt sai quả.

Cây đu đủ vào đợt sai quả.

Cây vối nếp hơn 1 tuổi…

Cây vối thiếu niên.

Cây vối thiếu niên.

Cây mít Sơn Tây chờ ngày ra quả bói.

Đã rất trưởng thành. Chắc 2016 cho quả bói. Rất mong chờ.

Đã rất trưởng thành. Chắc 2016 cho quả bói. Rất mong chờ.

Hạt bồ công anh chờ gió mang đi xa, gieo mầm sự sống mới.

Những cụm hạt bồ công anh trùm lên những sợi tơ trắng.

Những cụm hạt bồ công anh trùm lên những sợi tơ trắng.

Giàn nho đang bò từ địa phận cũ, dành riêng cho nó, sang giàn lớn. Giàn lớn trước kia dùng làm giàn chung cho cả thiên lý, su su, mướp và gấc. Nhưng hiện tại chỉ còn thiên lý. Nho đang tiếp quản để tạo bóng mát.

Những cánh tay nho đã bò sang đến miền đất hứa.

Những cánh tay nho đã bò sang đến miền đất hứa.

5 bông hoa súng vào lúc 4:30 chiều.

Chờ đến sương lạnh chiều thu xem những khóm hoa súng Ao Chẫu sẽ ra hoa thế nào.

Chờ đến sương lạnh chiều thu xem những khóm hoa súng Ao Chẫu sẽ ra hoa thế nào.

Lại nhớ tới bài ca Sương lạnh chiều đông của những giọng ca vàng Hương Lan/Thanh Tuyền ngày xa xưa.

* * *

Chị Chẫu chỉ vung vài hạt thóc, bọn chim gà lập tức quây quần.

Advertisements