Đã được chấp thuận công bố, cảm ơn ban biên tập Springer và referees

Posted on August 27, 2015 by

3


Op-Economica, 27-8-2015 — Bản thảo nghiên cứu về tình trạng tài chính bệnh nhân đã được hoàn thành ngày 18-12-2014 và nộp qua hệ thống điện tử cho một tạp chí được gọi là megajournal của Springer.

Trải qua 6 lần sửa, trong đó có 3 lần trực tiếp theo yêu cầu của các giáo sư bình duyệt. Kéo dài ròng rã suốt 8 tháng rưỡi trong sự khắc khoải của ngóng trông và lao động khắc kỷ.

SpringerCuối cùng, hôm nay cũng nhận được thông báo của Ban biên tập SpringerPlus đã chấp thuận đăng. Tất nhiên, phải mất một thời gian từ khi chấp thuận tới lúc có bản typeset hoàn chỉnh (pdf trên LaTeX), tuy nhiên đó thuần túy là công đoạn sản xuất của nhà xuất bản.

Tôi lựa chọn đăng trên tạp chí này vì khi nộp bài, nó được indexed và abstracted trên các hệ thống dữ liệu hàn lâm rất uy tín là Scopus (Elsevier), BioMed Central, PubMed/NIH… Điều này có ý nghĩa, vì đây là nghiên cứu có liên quan trực tiếp tới bệnh nhân và vấn đề kinh tế-xã hội liên quan mật thiết. Việc các nhà nghiên cứu xã hội, y tế công, kinh tế y tế, tâm lý học, chính trị gia có thể tìm đọc nhờ tính hiển thị (visibility) cao là yếu tố thuận lợi để giới thiệu kết quả.

Nghiên cứu đã được SpringerPlus chấp thuận công bố ngày hôm nay, 27-8-2015.

Nghiên cứu đã được SpringerPlus chấp thuận công bố ngày hôm nay, 27-8-2015.

Trong lúc chờ đợi bình duyệt và các đánh giá sau khi sửa chữa bản thảo, thì SpringerPlus lại nhận được một tin vui lớn: hệ thống indexing ấn phẩm khoa học uy tín nhất Thomson Reuters, con đẻ của GS Eugene Garfield (mặc dù đang bị Scopus thách thức vị thế độc tôn) là ISI WoS (bao gồm các tập con SCIE, SSCI, CPCI) chấp thuận indexing các công trình của SpringerPlus, và JCR sẽ bắt đầu công bố dữ liệu Impact Factor cho SpringerPlus từ 2016.

s_some_250px_plus SpringerPlus to receive an Impact Factor!

Vậy là tôi đã gặp may. Sự may mắn đó bù đắp cho sự vất vả ròng rã nhiều tháng qua. (Thường thì sau khi được ISI chấp thuận, số lượng tác giả gửi bài tới sẽ tăng vọt, mức độ cạnh tranh sẽ tăng lên gấp nhiều lần, và việc đăng bài sẽ trở nên khó khăn hơn do tỷ lệ chấp thuận giảm mạnh.)

Cảm ơn các giáo sư bình duyệt đã giúp tôi hoàn thiện bản thảo ở mức độ chất lượng tốt nhất (trong khả năng bản thân), trình bày kết quả theo cách tốt nhất cho người đọc và ban biên tập đã chấp thuận công bố công trình này.

Cảm ơn các bạn bè đã giúp đỡ trong quá trình tổ chức dữ liệu, gia đình động viên trong những lúc khó khăn tưởng chừng như khó vượt qua.

Bài này tôi solo và chỉ có một nguyện vọng duy nhất: đóng góp một tiếng nói qua khả năng xử lý kỹ thuật thống kê để giúp đưa chuẩn mực ra quyết định chính sách dựa trên bằng chứng vào cuộc sống, vì sự tốt đẹp hơn của xã hội.

* * *

Tỷ trọng các lĩnh vực SpringerPlus công bố:

Thống kê của Springer (truy cập 27-8-2015)

Thống kê của Springer (truy cập 27-8-2015)

Advertisements